FANDOM


Światowa Organizacja Handlu (ŚOH), ang. World Trade Organization (WTO) - organizacja międzynarodowa o charakterze politycznym i gospodarczym, obejmująca swym zasięgiem większość krajów świata.
Logo WTO

Logo organizacji

Światowa Organizacja Handlu powstała jako kontynuacja Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) 1 stycznia 1995 roku.

Kraje przystępujące do Światowej Organizacji Handlu zobowiązane są do dostosowania wewnętrznego ustawodawstwa do norm organizacji oraz udzielania koncesji handlowych podmiotom zagranicznym. Są tu określone sytuacje kiedy ma miejsce handel usługami:
Państwa członkowskie WTO

Państwa członkowskie organizacji oznaczone kolorem zielonym oraz niebieskim (Unia Europejska), państwa mające status obserwatora oznaczone kolorem żółtym, państwa niezrzeszone oznaczone kolorem czerwonym

  • sprzedaż transgraniczna
  • świadczenie i konsumpcja usług za granicą
  • obecność handlowa za granicą
  • fizyczna obecność świadczących usługi

Siedziba:

Cele:

  • liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami
  • prowadzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel
  • rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej
  • przestrzeganie praw własności intelektualnej

Państwa członkowskie:

ponadto kraje należące do:

Państwa posiadające status obserwatora:

Michał Iljin (dyskusja) 16:47, mar 2, 2019 (UTC)IljinM.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.