FANDOM


305 mm działo kolejowe TM-3-12-radzieckie działo kolejowe od 1936 roku produkowane przez fabrykę im.Marti w Nikołajewie.Była to morska armata o kalibrze 305 mm ustawiona na platformie kolejowej o 16 osiach.Do dnia dzisiejszego przetrwały tylko 3 działa tego typu.Jedno z nich znajduje się w forcie Krasnaja Gorka.305 mm działo kolejowe TM-3-12 mogło oddawać 1,8 strzałów na minutę.

1024px-TM-3-12