FANDOM


Agent White (mieszanka biała) - bardzo silny herbicyd i defoliant używany podczas wojny wietnamskiej przez Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych. Jeden z tęczowych herbicydów. Nazwa wzięła się od białego oznaczenia beczek z mieszanką.

Agent White, w przeciwieństwie do bardziej znanego środka Agent Orange, nie zawiera dioksyn. Jest to mieszanina 2,4-D (kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego) i picloramu (kwasu 4-amino-3,5,6-trichloropikolinowego, znanego również jako Tordon) w proporcji 4:1.