FANDOM


Armia Czerwona, ros. Красная Армия. Pełna nazwa: Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona, ros. Рабоче-Крестьянская Красная Армия, od 23 lutego 1946 roku Armia Radziecka (ros. Советская Aрмия) - siły zbrojne Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) sformowane 28 stycznia 1918 roku, istniejące do grudnia 1991 roku (przekształcone w obecne Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej oraz siły zbrojne każdej z pozostałych dawnych republik ZSRR).

450px-Red Army flag.svg

Flaga Armii Czerwonej

Żołnierze Armii Czerwonej

Żołnierze Armii Czerwonej w okresie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej

Początkiem istnienia Armii Czerwonej był dzień 28 stycznia 1918 roku, kiedy to dotychczasowe siły zbrojne partii bolszewików, zwane Gwardią Czerwoną na mocy dekretu Rady Komisarzy Ludowych zostały przekształcone w Robotniczo-Chłopską Armię Czerwoną (ros. Рабоче-Крестьянская Красная Армия). Początkowo była to formacja ochotnicza bez stopni wojskowych, a oficerowie przez krótki okres (do maja 1918) wybierani byli demokratycznie. Wtedy też wprowadzono powszechną służbę wojskową, a do każdej jednostki wojskowej przydzielono komisarzy politycznych (pot. politruków), podległych osobnemu pionowi komisarzy politycznych.

Armia Czerwona

Żołnierze Armii Czerwonej w czasie defilady wojskowej

Od 1921 roku po opanowaniu sytuacji w europejskich granicach Związku Radzieckiego, rozpoczął się proces redukcji armii z etatów wojennych na pokojowe. Podstawowy element z jakiego składała się Armia Czerwona (dywizja strzelecka), zmniejszył swój etat z 58 000 do 15 000 żołnierzy. W wyniku przejścia na organizację pułkową zróżnicowanie ze względu na miejsce stacjonowania oraz wprowadzenie nowego systemu uzupełnień wojsk etat dywizji zmniejszono jeszcze bardziej.

W przededniu ataku III Rzeszy niemieckiej na ZSRR Armia Czerwona liczyła około 5,7 mln żołnierzy. Podczas II wojny światowej - Wielkiej Wojny Ojczyźnianej pod broń powołano około 15-20 mln osób, z czego poległo, zmarło wskutek odniesionych ran i chorób lub zginęło w niewoli 7 mln żołnierzy. W maju 1945 roku RKKA liczyła około 11 400 000 żołnierzy. W okresie powojennym liczebność stałej armii była stopniowo redukowana z 5 do około 2 milionów. W 1946 roku nazwa Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej, została zmieniona na Armia Radziecka (ros. Советская Армия).

Armia Radziecka

Pamiątkowe zdjęcie żołnierzy Armii Radzieckiej pod koniec lat 80-tych

W połowie lat 80-tych XX wieku całość sił Armii Radzieckiej, poza strategicznymi siłami nuklearnymi, była podzielona i zorganizowana tak, aby móc prowadzić jednocześnie efektywnie działania zbrojne o charakterze konwencjonalnym lub z użyciem broni jądrowej na pięciu lądowych kierunkach strategicznych, które w wypadku wybuchu wojny miały stać się samodzielnymi teatrami działań wojennych (TDW). Ogółem Armia Radziecka liczyła w tym okresie około 5 milionów żołnierzy. Jej potencjał mobilizacyjny wystarczał na wystawienie 55 milionów rezerwistów. Zaopatrzenie materiałowe Armii Radzieckiej zapewniał kompleks wojskowo-przemysłowy ZSRR.

800px-Mi-8MT

Śmigłowiec wielozadaniowy i transportowy Mi-8

Sprzęt i uzbrojenie AC:

Broń:

Artyleria:

Pojazdy:

Samoloty:

Śmigłowce:

Okręty:

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.