FANDOM


Linia 30: Linia 30:
 
*Konserwatywno Chrześcijańska Partia Białoruski Front Ludowy (KChPBNF) - konserwatywna, opozycyjna
 
*Konserwatywno Chrześcijańska Partia Białoruski Front Ludowy (KChPBNF) - konserwatywna, opozycyjna
 
===Przedsiębiorstwa zbrojeniowe:===
 
===Przedsiębiorstwa zbrojeniowe:===
  +
*[[Miński Zakład Samochodowy (MAZ)]]
 
====Produkty przedsiębiorstw zbrojeniowych:====
 
====Produkty przedsiębiorstw zbrojeniowych:====
 
*samochód ciężarowy [[МАZ-6317]]
 
*samochód ciężarowy [[МАZ-6317]]

Wersja z 09:50, maj 15, 2020

Republika Białorusi (RB), biał. Рэспубліка Беларусь (РБ) - państwo socjalistyczne w Europie Wschodniej bez dostępu do morza.
Coat of arms of Belarus.svg

Godło Republiki Białorusi

Flag of Belarus.svg

Flaga Republiki Białorusi

Republika Białorusi graniczy od zachodu z Rzeczpospolitą Polską (RP), od północy z Republiką Litewską i Republiką Łotewską, na wschodzie z Federacją Rosyjską (FR), natomiast od południa z Ukrainą. Nie posiada dostępu do morza. Białoruś jest podzielona na miasto wydzielone Mińsk będące stolicą Obwodu Mińskiego, stanowiące samo w sobie obwód oraz 6 obwodów, które dzielą się na 118 rejonów.

Przed 1991 rokiem Białoruś stanowiła jedną z Socjalistycznych Republik Radzieckich tworzących Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). Proklamowanie niepodległości nastąpiło 8 grudnia 1991 roku, kiedy to wraz z innymi byłymi republikami radzieckimi podpisała Traktat Białowieski ogłaszający, że ZSRR przestaje istnieć, a republiki go tworzące stają się niepodległymi państwami powołującymi Wspólnotę Niepodległych Państw (WNP).

Gospodarka:

Białoruska gospodarka jest upaństwowiona i opiera się na wysoko rozwiniętym rolnictwie oraz równie mocno rozwiniętym przemyśle (sektor państwowy stanowi 80% PKB). Jedyne gałęzie gospodarki, gdzie znajduje się przewaga sektora prywatnego nad państwowym to drobny handel i usługi. Pod względem rozwoju gospodarczego Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka uważana była za jedną z lepiej rozwiniętych republik radzieckich. Po rozpadzie ZSRR gospodarka Białorusi przeżyła okres silnego kryzysu i zapaści podobnie jak miało to miejsce w Polsce. W 1996 roku regres został powstrzymany i rozpoczął się silny wzrost gospodarczy. W latach 2000–2003 gospodarka Republiki Białorusi rozwijała się w tempie 4,7-6,8% rocznie. Głównym czynnikiem wzrostu PKB Białorusi była stymulująca rozwój polityka państwowa, wspierana kredytami bankowymi oraz inwestycjami. Dzięki powstrzymaniu się od reform rynkowych oraz od wyprzedawania majątku narodowego, jak ma to miejsce w innych państwach byłego bloku wschodniego Białoruś jest dziś jednym z najlepiej rozwijających się państw rejonu, bezrobocie występuje jedynie na granicy błędu statystycznego (0,5-1,0%), buduje się wiele dróg i autostrad, osiedli mieszkaniowych, remontuje się całe kwartały zabytkowej zabudowy, inwestuje się publiczne pieniądze w powszechną i bezpłatną edukację, służbę zdrowia, rozwój życia obywateli, a także w nowoczesne technologie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Biełstat średnia pensja wyniosła w kwietniu 2013 roku 4 888 296 rubli, co w przeliczeniu na dolary stanowi więcej niż w rekordowym styczniu 2012 roku, kiedy to przeciętny Białorusin zarabiał 553 dolary/miesiąc. Liczba lekarzy na 1000 osób na Białorusi wg. statystyk z 2010 roku wynosiła 5,18 (w Polsce 2,07 na 1000 osób) Białoruś zajmuje 1. miejsce w rankingu ilości dokonanych transplantacji narządów wśród krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. W 2012 roku według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nasz wschodni sąsiad zajął 3. miejsce w świecie pod względem zaopatrzenia w doświadczony, starszy personel lekarski. Ważną rolę w gospodarce Białorusi odgrywa transport i dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa, na którą składają się nowoczesne magistrale kolejowe i samochodowe oraz wewnętrzne drogi wodne. Białoruś leży na skrzyżowaniu ważnych szlaków transportowych północ-południe oraz wschód-zachód, prowadzących z krajów Europy Zachodniej i Środkowej przez Rosję do Azji.

Aleksander Łukaszenka

Prezydent Republiki Białorusi Aleksandr Łukaszenka

Przykład tego kraju pokazuje, że neoliberalny kapitalistyczny model państwa obrany przez inne kraje regionu w tym Polskę wcale nie jest wbrew powszechnej opinii jedynym słusznym kierunkiem rozwoju. Że dobrobyt obywateli oraz rozwój państwa można osiągnąć również dzięki mądrej planowej polityce państwowej, gdzie zamiast zysku punktem najważniejszym jest człowiek. Z tego też powodu Republika Białorusi stała się obiektem zaciekłego ataku medialnego oraz politycznego państw zachodnich i jest oskarżana na forum międzynarodowym o autorytarne rządy, które sprawuje prezydent Aleksandr Łukaszenka. Według raportu OECD na 2003 rok Białoruś jako jedyny, obok Uzbekistanu, kraj byłego ZSRR uzyskał PKB większe niż w 1991 roku, tuż przed rozpadem. Władze Białorusi kładą wyjątkowy nacisk na obronność kraju. Białorusi dzięki rozsądnej polityce gospodarczej i międzynarodowej udało się zachować jednolitą strategię rozwoju przemysłu obronnego.

Republika Białorusi jest jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych: Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ)Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), Związku Białorusi i Rosji (ZBIR) oraz Organizacji Bezpieczeństwa oraz Współpracy w Europie (OBWE).

Informacje

Dane podstawowe:

 • Język urzędowy: białoruski i rosyjski
 • Stolica: Mińsk
 • Ustrój polityczny: republika socjalistyczna
 • Głowa państwa: prezydent Aleksandr Łukaszenka
 • Powierzchnia: 207 600 km² (85. miejsce na świecie)
 • Liczba ludności: 9 461 800 (84. miejsce na świecie)
 • Jednostka monetarna: Rubel białoruski

Partie polityczne:

 • Komunistyczna Partia Białorusi (KPB) - komunistyczna, proprezydencka
 • Białoruska Partia Patriotyczna (BPP) - socjalistyczna, proprezydencka
 • Białoruska Partia Agrarna (BAP) - proprezydencka
 • Partia Liberalno Demokratyczna (LDP) - liberalna, proprezydencka
 • Białoruska Partia Zieloni (BPZ) - alterglobalistyczna, opozycyjna
 • Konserwatywno Chrześcijańska Partia Białoruski Front Ludowy (KChPBNF) - konserwatywna, opozycyjna

Przedsiębiorstwa zbrojeniowe:

Produkty przedsiębiorstw zbrojeniowych:

Armia:

Siły Zbrojne Republiki Białorusi liczą 72 940 żołnierzy i stanowią 16. co do wielkości armię na świecie. Służba w armii jest obowiązkowa dla mężczyzn od 18 roku życia i trwa 12 miesięcy dla poborowych z wyższym wykształceniem oraz 18 miesięcy dla poborowych bez wyższego wykształcenia. Siły Zbrojne Republiki Białorusi dzielą się na:

 • Wojska Lądowe Republiki Białorusi - siły lądowe
 • Siły Powietrzne Republiki Białorusi - siły powietrzne
 • Siły Operacji Specjalnych SZ Republiki Białorusi (Сілы Cпэцыяльных Aпэрацыяў УС Рэспубліка Беларусь) - siły specjalne
 • Wojska Obrony Terytorialnej Republiki Białorusi - siły wewnętrzne
Ministry of Defense Republic of Belarus

Godło Sił Zbrojnych Republiki Białoruś

Sprzęt i uzbrojenie wojska Białorusi:

Służby porządkowe:

 • Milicja

Biografie:

Galeria:

Michał Iljin (dyskusja) 18:35, maj 26, 2013 (UTC)IljinM.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.