Biuro Ochrony Rządu (BOR) - polska formacja paramilitarna podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji działająca od 2001 roku do 1 lutego 2018 roku.

605px-Biuro.Ochrony.Rzadu.Polska.jpg

Formacja ochraniała obiekty i osoby ważne ze względu na dobro i interes państwa, m.in. prezydenta (dożywotnio), premiera i wicepremierów, marszałków Sejmu i Senatu, ministra spraw wewnętrznych i szefa Kancelarii Prezydenta, a także obce delegacje. Funkcjonariusze BOR mieli prawo legitymować i zatrzymywać osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego a także dla mienia, a także dokonywać kontroli osobistej, przeszukiwać bagaż, sprawdzać ładunki w portach, na dworcach, w ośrodkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego.
W razie niepodporządkowania się wydawanym poleceniom funkcjonariusze BOR-u mogli użyć środków przymusu bezpośredniego: chwytów obezwładniających, kajdanek, innych środków fizycznych i technicznych służących do konwojowania osób i zatrzymywania pojazdów, pałek, psów służbowych i pocisków gumowych. Jeśli te środki okazały się niewystarczające, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu mogli w ściśle określonych przypadkach użyć broni palnej.

Przyjęcia do BOR były realizowane w miarę potrzeb, miały ograniczony zakres i dotyczyły kandydatów o specjalistycznych kwalifikacjach. BOR zastrzegał sobie prawo nie odpowiadania na oferty nie spełniające wymogów określonych w informatorze. Poza spełnieniem wymagań formalnych od kandydatów oczekiwano umiejętności pracy w zespole, kreatywności, otwartości na zmiany oraz zachowania neutralności politycznej.

Sprzęt i uzbrojenie:

Film prezentujący możliwości BOR-u:

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.