Bomba - broń w postaci ładunku materiału wybuchowego, zazwyczaj w specjalnej obudowie, wyposażonego w mechanizm detonujący (zapalnik). Służy przede wszystkim do niszczenia obiektów siłą energii wybuchu, rażąc odłamkami lub wywołując pożar. Bomby zaliczane do broni masowego rażenia zamiast materiału wybuchowego posiadają atomowy, biologiczny lub chemiczny ładunek bojowy.

Bomba

Rodzaje:

Bomba głębinowa

Broń morska, przeznaczona do rażenia okrętów podwodnych znajdujących się w zanurzeniu. Do czasów II wojny światowej był to główny środek zwalczania okrętów podwodnych, później jego rola malała i obecnie jest rzadziej stosowana.

Bomba lotnicza

Rodzaj wybuchowej broni zrzucanej z samolotu lub innego statku powietrznego, przeznaczonej do niszczenia celów naziemnych lub nawodnych.

  • Bomba burząca - bomba lotnicza rażąca rażąca za pomocą swojej energii kinetycznej oraz fali podmuchu. Posiada ładunek kruszący umieszczony wewnątrz skorupy, często także wzmocnioną głowicę. Grubość skorupy bomby burzącej jest mniejsza niż bomby odłamkowej. Bomba burząca stosowana jest do niszczenia obiektów przemysłowych, węzłów komunikacyjnych, umocnień i fortyfikacji polowych oraz stałych. Masa bomby burzącej waha się w granicach od 100 kg do kilku ton.
  • Bomba paliwowo-powietrzna - bomba składająca się z paliwa lub materiału wybuchowego, który jest rozpylany w powietrzu. Zapalnik powoduje zapłon i wybuch tego aerozolu. Paliwem mogą być np. ciekłe i gazowe węglowodory, pyły metali, materiały wybuchowe oraz różne mieszaniny. Broń tego typu określana jest także mianem bomby termobarycznej (od greckich słów therme (Θερμό) - temperatura, i baros (Βαρως) - ciśnienie), bomby próżniowej (ze względu na efekt "wysysania" tlenu podczas eksplozji), a w krajach anglosaskich nosi ona oznaczenia HITs (od ang. high-impulse thermobaric weapon - broń termobaryczna dużej mocy), FAE lub FAX (od ang. fuel-air explosives - paliwowo-powietrzny materiał wybuchowy). Bomby tego typu posiadają większą moc burzącą niż konwencjonalne bomby o tej samej masie. Największą bombą tego typu jest rosyjska konstrukcja znana jako "ojciec wszystkich bomb".
  • Bomba oświetlająca - bomba lotnicza wypełniona substancjami oświetlającymi, wyposażona w mały spadochron. Bomba oświetlająca przeznaczona jest do oświetlania terenu, podczas bombardowania, rozpoznania lotniczego lotniczego oraz prowadzenia działań bojowych w warunkach nocnych. Masa bomby oświetleniowej waha się w granicach od 3 do 5 kilogramów.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.