FANDOM


Cel wojskowy (ang. military objective) - dozwolony przez prawo międzynarodowe cel, który obejmuje wszystkich kombatantów zdolnych do i prowadzących walkę, urządzenia, budynki i obszary, gdzie siły zbrojne lub jej środki (zasoby) są zlokalizowane oraz inne obiekty, które poprzez swój charakter i przeznaczenie, lokalizację lub użycie wykorzystywane są do prowadzenia działań militarnych, a które całkowite lub częściowe zniszczenie, przechwycenie lub neutralizacja powoduje wymierne korzyści z wojskowego punktu widzenia.

PojęciaEdytuj

Analiza celówEdytuj

Analiza celów (ang. target analysis) - ocena potencjalnych celów, aby określić ich znaczenie z wojskowego punktu widzenia, kolejność niszczenia i rodzaju broni potrzebnej do osiągnięcia żądanego poziomu porażenia lub strat.

Grupa celów, cel grupowyEdytuj

Grupa celów, cel grupowy (ang. group of targets) - dwa lub więcej celów wymagających jednoczesnego ostrzału; grupa celów oznaczana jest kombinacją liter lub cyfr albo pseudonimem.

Cel o wysokiej opłacalnościEdytuj

Cel o wysokiej opłacalności (ang. high-payoff target) - cel, którego utrata przez przeciwnika, w sposób zasadniczy wpływa na powodzenie wojsk własnych; cele o wysokiej opłacalności są tymi celami wielkiej wartości, które zostały zidentyfikowane podczas działań wojennych i które muszą być rozpoznane i pomyślnie atakowane dla zapewnienia sukcesu w realizacji zadania postawionego przez dowódcę wojsk własnych.

Cel pozorowanyEdytuj

Cel pozorowany (ang. decoy) - imitacja osoby, obiektu lub zjawiska, stosowana w celu zmylenia przeciwnika lub jego systemów obserwacji i wykrywania.

Cel punktowyEdytuj

Cel punktowy (ang. pinpoint target) - we wsparciu ogniem artylerii cel o średnicy mniejszej niż 50 metrów.

Cel szczególnego zainteresowaniaEdytuj

Cel szczególnego zainteresowania (ang. targeted area of interest) - obszar geograficzny lub punkt wzdłuż korytarza ruchu wojsk, którego udane przechwycenie spowoduje zaniechanie przez przeciwnika obranego kierunku działania lub zmusi go do użycia specjalistycznego wsparcia saperskiego celem kontynuacji obranego kierunku. Jest to rejon, w którym przeciwnik może być zaangażowany w walkę.

Głębokość celuEdytuj

Głębokość celu - wymiar celu wzdłuż kierunku prowadzenia ognia.