FANDOM


Chloroacetofenon – organiczny związek chemiczny z grupy ketonów, pochodna acetofenonu, stosowany jako drażniący bojowy środek trujący (lakrymator). Został otrzymany pod koniec I wojny światowej w USA.

Działanie chloroacetofenonu polega na silnym drażnieniu błon śluzowych oczu. Wyższe stężenia w powietrzu powodują podrażnienia skóry twarzy. Działanie tego środka chemicznego ustaje po wyjściu z atmosfery skażonej.

Stosowany głównie przez siły policyjne wielu państw na świecie. Najczęściej służy do eleboracji granatów dymnych pocisków artyleryjskich w postaci mieszaniny termosublimacyjnej (pirotechnicznej). W wyniku spalania tej mieszaniny powstaje aerozol BST. Stosuje się ją również w w postaci roztworu 10 – 30% w ręcznych miotaczach gazu.

Oznaczenia wojskowe: