FANDOM


Eskorta - konwój, ochrona, towarzyszenie, np. eskorta konwoju morskiego składającego się ze statków transportowych, eskorta honorowa; oddział składający się z dowódcy (oficera lub podoficera) i szeregowych żołnierzy w celu odprowadzania w określone miejsce jeńców wojennych, aresztantów, dezerterów, rannych chorych. Po wykonaniu zadania oddział powraca do macierzystej jednostki.