FANDOM


Flankowanie – manewr taktyczny, polegający na zaatakowaniu wroga od boku (flanki), stosowany głównie w piechocie w walce mniejszych oddziałów. Według taktyki amerykańskiej, flankowanie składa się z czterech faz (4 x F):

  • Find Them
  • Fix Them
  • Flank Them
  • Finish Them

Co w wolnym tłumaczeniu oznacza:

  • Znajdźcie wrogów
  • Zwiążcie ich ogniem (rozkazać części żołnierzy strzelać do wroga, utrudniając mu ruch i zmuszając go do pozostania na miejscu)
  • Oskrzydlcie ich (zachodzenie wroga od boku gdy ten jest przyszpilony ogniem zaporowym)
  • Wykończcie ich (po podejściu do wroga na wystarczającą odległość, zaskakuje się go ogniem z bliska, przed którym nie może się ukryć)


Obroną przed flankowaniem może być kontratak polegający na zastąpieniu drogi flankowania przeciwnikowi własnymi siłami i zmuszenie go do odwrotu bądź wyeliminowanie go, po czym natychmiastowe flankowanie z tej samej strony z której atakował przeciwnik, ponieważ tam właśnie powinien być jego najsłabszy punkt, osłabiony faktem że żołnierze z jego części opuścili go i zostali wyeliminowani bądź zmuszeni do szybkiego odwrotu.