Grupa 9 Straży Granicznej Policji Federalnej, niem. Grenzschutzgruppe 9 der Bundespolizei (GSG 9) - niemiecka jednostka specjalna podlegająca niemieckiej Policji (do 2005 roku Straży Granicznej), uznawana za jedną z najlepszych na świecie.

Odznaka jednostki

GSG 9 utworzona została po tragicznych wydarzeniach z Igrzysk Olimpijskich w Monachium 1972 roku za zgodą ówczesnego ministra federalnego spraw wewnętrznych NRF Hansa-Dietricha Genschera. GSG 9 jak i Bundespolizei podlega Bundesministerium des Innern. Siedziba GSG 9 jest w miejscowości Sankt Augustin pod Bonn. Proces selekcji składa się z trzech etapów. Mogą do niego przystąpić kandydaci z Bundespolizei lub Polizei po dwóch latach nienagannej służby. Najpierw odbywa się egzamin wstępny. Bada się poziom inteligencji, cechy psychiczne i sprawność fizyczną. Następnie odbywa się 13 miesięczny trening podstawowy polegający na doskonaleniu ogólnej sprawności fizycznej i umiejętności strzeleckich. Ostatnia faza szkolenia trwająca 9 miesięcy to już doskonalenie taktyki szturmowej i działanie zespołowe.

Zadania:

  • zwalczanie terroryzmu
  • odbijanie zakładników
  • eskortowanie
  • zabezpieczanie obszaru
  • neutralizacja wyznaczonych celów

Sprzęt i uzbrojenie:

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.