FANDOM


Grzyb atomowy-chmura w kształcie ogromnego grzyba będąca efektem wybuchu bomby atomowej.Składa się z drobnych pyłów oraz aerozoli.Powstaje po wybuchu atomowym w wyniku unoszenia się nagrzanego eksplozją powietrza, wraz ze stopionymi, odparowanymi i rozproszonymi drobinami gleby i resztkami bomby powodującymi promieniotwórcze skażenie terenu.

1024px-Plumbbob Fizeau