Jugosłowiańska Armia Ludowa (JAL), serb. Југословенскa Народна Aрмија (JНА) - siły zbrojne Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii (SFRJ) sformowane w marcu 1945 roku jako Jugosłowiańska Armia (Југословенскa Aрмија). 22 grudnia 1951 roku do nazwy armii dodano przymiotnik "Ludowa" (Народнаw celu podkreślenia związku z panującym w kraju ustrojem socjalistycznym (ludowym).

Godło Jugosłowiańskiej Armii Ludowej

Jugosłowiańska Armia Ludowa miała też swoje święto, które obchodzono w dniu 22 grudnia. JAL stanowiła czwartą pod względem liczebności armię w Europie. Przez lata stan liczebny armii jugosłowiańskiej utrzymywał się na poziomie 860 000 żołnierzy. W 1987 roku w wyniku reformy oraz odprężenia światowego zmniejszono tę liczbę do 180 tys. żołnierzy, z czego 100 tys. było rekrutami.

JAL miała niepowtarzalną doktrynę obronną. W przypadku agresji na Jugosławię zadaniem armii było powstrzymanie natarcia wroga, do momentu zmobilizowania obrony terytorialnej oraz dodatkowo cywilów. Po tym momencie armia i obrona terytorialna miały rozpocząć wspólnie wojnę partyzancką w celu wyczerpania wroga przeważającymi siłami.

W 1990 roku nastąpiło przeorganizowanie struktury siłach lądowych. Doprowadziło to do wyeliminowania starej dywizyjnej organizacji piechoty, zastępując ją brygadami, które od tego czasu były największymi jednostkami operacyjnymi. Przekształcono wówczas dziesięć spośród dwunastu dywizji piechoty na 29 pułków: pancernych, zmechanizowanych i górskich brygad piechoty z integralną artylerią i obroną przeciwlotniczą, oraz pułków przeciwpancernych. Jedna brygada lotnictwa została zreorganizowana przed 1990 rokiem. Posunięcie to zwiększyło sprawność, zwrotność i taktyczną inicjatywę i z założenia pozwalało zmniejszyć niebezpieczeństwo, że zbyt duże oddziały armii będą zniszczone w walce z agresorem. Zmiana ta stworzyła większe możliwości rozwijania umiejętności stosunkowo młodych i utalentowanych oficerów.

Podział:

Jugosłowiańska Armia Ludowa dzieliła się na:

  • siły lądowe
  • siły obrony powietrznej
  • siły powietrzne
  • siły morskie

W strukturze sił zbrojnych wydzielono cztery okręgi wojskowe. Okręgi były odpowiedzialne za takie działania administracyjne, jak: mobilizacja, pobór lub utrzymywanie wojskowych obiektów:

  • Belgrad (obejmował wschodnią Chorwację, Serbię z Wojwodiną oraz za Bośnię i Hercegowinę)
  • Zagrzeb (obejmował Słowenię i północną Chorwację)
  • Skopje (obejmował Macedonię, południową Serbię i Czarnogórę)

Czołg T-72 należący do JAL w czasie interwencji w Słowenii

  • Rejon floty Split

Sprzęt i uzbrojenie JAL:

Broń:

Pojazdy:

Samoloty:

Śmigłowce:

Okręty:

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.