FANDOM


151px-Emblema KGB.svg

Emblemat KGB

470px-KGB first law

Dekret dotyczący stworzenia KGB

800px-Lubyanka Building

Główny budynek KGB (pot. Łubianka)

Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (KBP), ros. Комитет Государственной Везопасности (KГB) - centralny organ rządowy Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) zajmujący się ochroną bezpieczeństwa narodowego, działający od 13 marca 1954 do 3 grudnia 1991 roku.

KGB było następcą CzKa i NKWD. W porównaniu z poprzednikami było ściślej kontrolowane przez aparat partyjny. W trakcie pierestrojki i później po upadku ZSRR było stopniowo dzielone i likwidowane. Znaczną część jego działalności przejęła obecna Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB).

Zadania:Edytuj

Do głównych zadań KGB należał wywiad poza granicami ZSRR, prowadzenie kontrwywiadu, działalność operacyjna i dochodzeniowa, ochrona granicy państwowej ZSRR, ochrona budynków rządowych oraz rządu ZSRR w kraju i poza jego granicami, w tym ambasad i konsulatów, organizowanie i świadczenie łączności rządowej, a także walka z nacjonalizmem i działaniami antyradzieckimi (kontrewolucją). KGB wykonywało pracę, która w Stanach Zjednoczonych (USA) należała w tym czasie do kompetencji czterech odrębnych agencji: Centralnej Agencji Wywiadowczej - CIA, Federalnego Biura Śledczego - FBI, Agencji Bezpieczeństwa Narodowego - NSA i Tajnej Służby USA.

Organizacja:Edytuj

System KGB składał się z czternastu krajowych komisji bezpieczeństwa narodowego w republikach ZSRR i lokalnych organów bezpieczeństwa publicznego w autonomicznych republikach, krajach, obwodach, niektórych miastach i regionach, okręgach wojskowych, formacjach i jednostkach wojskowych, wojskowych biurach kontrwywiadu, placówkach oświatowych oraz instytucjach badawczych.

W skład KGB wchodziło dziewięć zarządów głównych, z których największą rolę odgrywały: I (wywiad), II (kontrwywiad), III (kontrwywiad wojskowy), V (walka ideologiczna i zwalczanie dysydentów), VI (wywiad i kontrwywiad gospodarczy), VII (inwigilacja) i IX (ochrona dostojników państwowych). Oprócz tego poza strukturami zarządów głównych znajdowały się specjalne oddziały skrytobójców działających na całym świecie, tzw. mokryje dieła.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.