FANDOM


KPW/ KPWT - wielkokalibrowy karabin maszynowy konstrukcji radzieckiej. W wersji KPWT podstawowe uzbrojenie radzieckich transporterów opancerzonych.
300px-KPVrear

Prototyp skonstruowanego przez S. W. Władimirowa karabinu ukończono w 1944 roku. Kołową podstawę karabinu opracował A. A. Charykin. W następnych latach karabin był produkowany seryjnie, ale oficjalnie do uzbrojenia przyjęto go dopiero w 1949 roku jako PKP. Po opracowaniu wersji karabinu maszynowego piechoty rozpoczęto prace nad wersją przeciwlotniczą. Powstało kilka podstaw przeciwlotniczych różniących się konstrukcją i ilością umieszczonych na podstawie karabinów maszynowych. KPWT był często wykorzystywany jako broń przeciw p-lot na mniejszych jednostkach morskich (kutry, trałowce, holowniki).

W latach 50-tych skonstruowano wersję czołgową karabinu maszynowego KPW (nazwaną KPWT), w którą uzbrajano kolejne typy radzieckich transporterów rozpoznawczych, czołgów ciężkich oraz dział pancernych. W KPWT uzbrojono czechosłowacko - polskie transportery opancerzone SKOTKarabin maszynowy PKP był od lat 60-tych wycofywany z uzbrojenia, ale produkcja wersji przeciwlotniczych i pokładowej była kontynuowana. KPW był produkowany w Polsce w Zakładach Mechanicznych Tarnów. Poza Federacja Rosyjską różne wersje KPW znajdują się na uzbrojeniu większości krajów zaopatrujących się w broń w byłych krajach Układu Warszawskiego oraz w krajach posiadających nadal na wyposażeniu pojazdy opancerzone typu BRDM-2, BTR-60, BTR-70, BTR-80 oraz SKOT.

Informacje

Dane podstawowe:

Dane techniczne:

 • Kaliber: 14,5 mm
 • Nabój: 14,5 x 114 mm
 • Pojemność magazynka: 40 nabojów (taśma nabojowa)
 • Długość: 1 998 mm
 • Szerokość: 1 350 mm
 • Wysokość: ...
 • Masa całkowita: 47,5 - 50,2 kg (karabinu)
 • Zasięg skuteczny: 2 000 m
 • Prędkość początkowa pocisku: 980 - 1 010 m/s

Wersje:

 • PKP - pierwsza wersja seryjna. Karabin maszynowy KPW osadzony na podstawie kołowej, przystosowany do prowadzenia ognia do celów naziemnych.
 • ZPU-1 - wersja przeciwlotnicza na podstawie skonstruowanej przez E.D. Wodopjanowa i E.K. Raczyńskiego, przyjęta do uzbrojenia Armii Radzieckiej w 1949 roku. Na podstawie zamocowany jest jeden km KPW.
 • ZPU-2wersja przeciwlotnicza. Na podstawie umieszczone są dwa sprzężone km-y KPW. ZPU-2 był używany przez Ludowe Wojsko Polskie jako PKM-2 (Przeciwlotniczy Karabin Maszynowy).
 • KPWT - wersja pokładowa. Wyposazona w wymienną lufę, elektrospust, pneumatyczny mechanizm przeładowania i osłonę lufy o większej średnicy niż KPW. Montowany w wieżach opancerzonego pojazdu rozpoznawczego BRDM-2, transporterów opancerzonych BTR-60, BTR-70, BTR-80, SKOT, OT-90 oraz montowany w dziale przeciwpancernym SU-122-54.

Użytkownicy:

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.