FANDOM


Kolonializm - rodzaj polityki państw rozwiniętych gospodarczo polegający na utrzymywaniu w zależności politycznej i ekonomicznej krajów mniej rozwiniętych.

World 1898 empires colonies territory

Metropolie i ich kolonie

Zgodnie z zachodnią tradycją kolonializm datowany jest od epoki wielkich odkryć geograficznych, chociaż znany był już w czasach starożytności. Kolonializm jako polityka przejmowania obcych terenów przez europejczyków sięga do przełomu XV i XVI wieku. Kolonializm ma związek z odkryciami geograficznymi. Celem kolonizacji było zdobycie i wprowadzenie różnych form eksploatacji terytoriów zamorskich, wzbogacenie się metropolii, poszerzenie strefy wpływów w świecie i wzmocnienie siły państwa kolonizującego. Tworzenie imperiów kolonialnych służyło zarówno celom ekonomicznym, jak i politycznym oraz strategicznym. Metropolie były uzależnione od kolonii. W rezultacie kolonizacji na początku XX w. rozległe terytoria Afryki, Azji, Ameryki prawie w całości zostały podzielone i podporządkowane kilku państwom europejskim. Utworzono ogromne imperia kolonialne zajmujące ponad 73 mln km², tj. około 55% powierzchni globu. Mieszkało w nich około 35% ogółu ówczesnej ludności Ziemi. Status tych terytoriów był formalnie zróżnicowany, stosowano w odniesieniu do nich nazwy: kolonia, protektorat, kondominium, prowincja zamorska, terytorium zamorskie, terytorium powiernicze. Metropolie zarządzały nimi bezpośrednio za pomocą administracji kolonialnej albo pośrednio z wykorzystaniem lokalnych struktur państwowych lub plemiennych. Po zakończeniu II wojny światowej nadal istniały ogromne imperia kolonialne: brytyjskie (33 mln km²), francuskie (10 mln km²) oraz belgijskie, holenderskie i portugalskie (po około 2 mln km²). Kolonie stanowiły zaplecze surowcowe i rynki zbytu dla państw europejskich. Kolonializm sprzyjał utrzymaniu zacofania gospodarki krajów uzależnionych. Kolonie zakładano na całym świecie (nawet w Europie). Pierwszym i ostatnim państwem które posiadało kolonie była Portugalia. Pierwszą kolonią która ogłosiła niepodległość było 13 brytyjskich kolonii w Ameryce Północnej (Stany Zjednoczone). Ostatnią kolonią było portugalskie Makau zwrócone Chińskiej Republice Ludowej (CHRL) w 1999 roku.

Państwa kolonizujące:

 • Wielka Brytania
 • Francja
 • Włochy
 • Hiszpania
 • Portugalia
 • Cesarstwo Niemieckie - poszczególne księstwa niemieckie
 • Królestwo Polskie - lenno Kurlandia
 • Dania
 • Imperium Rosyjskie
 • Imperium Osmańskie
  Africada

  Mapa Afryki z czsów kolonialnych

 • Stany zjednoczone
 • Chiny
 • Japonia
 • Oman
 • Szwecja
 • Holandia
 • Belgia

Kolonie poszczególnych mocarstw:

 • Wielka Brytania - Indie, Nigeria, Hong Kong
 • Francja - Francuska Afryka Zachodnia, Francuska Afryka Środkowa
 • Republika Italii - Libia, Somalia, Erytrea
 • Hiszpania - Ameryka środkowa i Południowa, Filipiny, Sahara Zachodnia
 • Portugalia - Brazylia, Angola, Mozambik
 • Cesartwo Niemieckie - Ruanda-Urundi, Niemiecka Afryka Południowo-zachodnia
 • Królestwo Polskie-Lenno Kurlandia - lenna Polski w Europie, Nowa Kurlandia, Porty w Gambii
 • Dania - Grenlandia, Wyspy Owcze, Islandia
 • Imperium Rosyjskie - Alaska
 • Stany Zjednoczone - Wyspy Dziewicze, Wyspy Marshalla, Samoa Amerykańskie
 • Chiny - Mongolia
 • Japonia - Tajwan, Korea
 • Oman - Zanzibar, wybrzeża obecnej Kenii, Somaliland
 • Szwecja - Nowa Szwecja, Szweckie złote wybrzeże, Gwadelupa
 • Holandia - Holenderskie Indie Wschodnie, Nowa Gwinea Holenderska, Gujana Holenderska
 • Belgia - Kongo Belgijskie, Ruanda-Urundi
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.