FANDOM


Krótki odrzut lufy – system ryglowania zamka, najczęściej broni krótkiej. Wykorzystuje odrzut lufy w czasie strzału w celu uruchomienia automatyki broni. tj. jej przeładowania (usunięcia łuski, wprowadzenia nowego naboju do komory nabojowej oraz napięcia sprężyny iglicznej). W momencie wystrzału zamek jest połączony z lufą systemem ryglowym realizowanym na różny sposób:

  • przez wykorzystanie występów ryglujących
  • przez wykorzystanie elementów lufy i okna wylotowego łusek
  • przez wykorzystanie przesunięcia zamka (przekoszenia) z osi lufy
  • przez wykorzystanie ruchomych elementów ryglujących

Po opuszczeniu przez pocisk przewodu lufy odrzut powoduje cofanie się zespołu lufa-zamek. W tym czasie (i na drodze kilku-kilkunastu milimetrów) następuje rozryglowanie czyli rozłączenie zamka od lufy, zatrzymanie lufy i dalszej drogi zamka do tyłu. Wtedy zostaje usunięta łuska i napięta sprężyna igliczna lub kurek. Po zatrzymaniu (chwilowym) zamka w tylnym położeniu zostaje on pod działaniem sprężyny powrotnej popchnięty do przodu wykonując wtedy dwie czynności – wprowadza z magazynka nowy nabój do lufy i rygluje się ponownie z lufą.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.