FANDOM


Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino-polskie odznaczenie wojskowe,które zostało wprowadzone na rozkaz Naczelnego Wodza z dnia 20 listopada 1944 roku.Była to odznaka pamiątkowa dla żołnierzy 2 Korpusu,uczestniczących w walkach pod Monte Cassino.Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino przyznawany był na podstawie rozkazów personalnych Dowództwa 2 Korpusu wszystkim żołnierzom 2 Korpusu Polskiego biorącym udział w walkach pod Monte Cassino, Piedimonte i Passo Corno, w okresie od 12 maja do 31 maja 1944 roku.Przyznawany był również wszystkim rannym żołnierzom korpusu na polu bitwy,w okresie od 7 kwietnia do 11 maja 1944 roku.

Krzyz MonteCassino Polska