FANDOM


Liga Państw Arabskich (LPA), arab. Dżami’at ad-Duwal al-Arabijja (DDA) - organizacja międzynarodowa państw arabskich o charakterze politycznym i gospodarczym obejmująca swym zasięgiem większość państw arabskich.
Flaga LPA

Flaga Ligi Państw Arabskich (LPA)

Organizacja została utworzona 22 marca 1945 roku w stolicy Egiptu (ARE) Kairze na mocy Paktu ustanawiającego Ligę Państw Arabskich przez państwa powiązane wspólnotą języka, historii, kultury oraz religii. Liga Państw Arabskich powstała w celu zacieśnienia współpracy politycznej, społecznej, ekonomicznej, edukacyjnej i kulturowej pomiędzy powstającymi po II wojnie światowej nowymi państwami arabskimi. Przyświecała im również idea zapewnienia równowagi politycznej oraz stworzenie jednolitej siły przeciwstawnej do ruchów syjonistycznych.
Panstwa członkowskie LPA

Państwa członkowskie

Założycielami Ligi było 6 państw: Egipt (ARE), Irak, Syria (SRA), Transjordania (od 1949 roku Jordania), Liban oraz Arabia Saudyjska. W dniu 5 maja 1945 do Ligi przystąpił Jemen (RJ). Obecnie członkami organizacji są 22 państwa oraz Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP). Członkiem Ligi Państw Arabskich może stać się każde niepodległe państwo arabskie, które podpisze Pakt. Państwo kandydujące zobowiązane jest do złożenia podania w Sekretariacie Generalnym, natomiast decyzję o przyjęciu podejmuje Rada Ligi. Pakt Ligi Państw Arabskich przewiduje możliwość wykluczenia z organizacji. Istnieje również możliwość wypowiedzenia przez państwo Paktu np. Libia uczyniła to dwukrotnie.

Siedziba:

  • miasto Kair, stolica Egiptu (ARE).

Cele:

  • zacieśnianie stosunków między państwami członkowskimi
  • koordynacja akcji politycznych prowadzących do ściślejszej współpracy
  • koordynacja działalności gospodarczej i kulturalnej na rzecz wszystkich Arabów

Państwa członkowskie:

Państwa założycielskie (22 marca 1945 roku, oprócz Jemenu – 5 maja 1945 roku):

Od 28 marca 1953 roku:

Od 19 stycznia 1956 roku:

Od 1 października 1958 roku:

Od 20 lipca 1961 roku:

Od 16 sierpnia 1962 roku:

Od 6 czerwca 1971 roku:

Od 11 września 1971 roku:

Od 29 września 1971 roku:

Od 26 listopada 1973 roku:

Od 14 lutego 1974 roku:

Od 9 września 1976 roku:

Od 4 września 1977 roku:

Od 20 listopada 1993 roku:

Państwa posiadające status obserwatora:

Michał Iljin (dyskusja) 17:42, gru 5, 2019 (UTC)IljinM.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.