FANDOM


Mina Przeciwpancerna Bezkadłubowa (MPP-B) - mina przeciwpancerna konstrukcji polskiej.
Mppb

Mina przeciwpancerna MPP-B

Mina MPP-B została opracowana w ramach programu o kryptonimie "Wierzba" i zastąpiła starszą polską Minę Kumulacyjną Uniwersalną (MKU). W zależności od zastosowanego zapalnika może działać jako mina przeciwgąsienicowa której wybuch pod gąsienicą powoduje jej zerwanie (zapalnik naciskowy), lub przeciwdenna wybuchająca pod dnem kadłuba pancernego i powodująca jego przebicie skutkujące uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu (zapalnik magnetyczny).

Mina MPP-B była wzorowana na produkowanej w Polsce na licencji ZSRR minie TM-62M. Podstawową zmianą w stosunku do radzieckiego pierwowzoru była rezygnacja z metalowego korpusu. Zamiast niego materiał wybuchowy (9 kg trotylu lub heksogenu) wzmocniono przy pomocy siatki i żywicy poliestrowej. Dzięki temu znacznie utrudniono wykrywanie min MPP-B przy pomocy wykrywaczy saperskich. Nowe są także zapalniki niekontatkowe ZNR, ZNN, oraz ZMN. ZNR i ZNN to zapalniki magnetyczne. ZMN jest jest zapalnikiem magnetyczno-naciskowym. Ponieważ gniazdo zapalnika ma wymiary identyczne jak w minie TM-62M możliwe jest także użycie zapalnika naciskowego MWCz-62 przeznaczonego dla tej miny.

Miny MPP-B mogą być ustawiane ręcznie, z pochylni minerskich lub automatycznie przy pomocy ustawiaczy min PMR-3 i SUM-Kalina.

Informacje

Dane podstawowe:

Dane techniczne:

  • Masa ogólna: 10 kg
  • Masa materiału wybuchowego: 9 kg
  • Rodzaj materiału wybuchowego: trotyl, heksogen
  • Wysokość: 128 mm
  • Średnica: 320 mm
  • Nacisk niezbędny do wybuchu: 600-800 kg

​Użytkownicy:

Michał Iljin (dyskusja) 17:54, maj 25, 2013 (UTC)IljinM.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.