FANDOM


Manewr – zorganizowany ruch sił i środków w celu zajęcia jak najdogodniejszego położenia w stosunku do nieprzyjaciela i stworzenia warunków do skutecznego działania.

Manewr lotniczy – ewolucja statku powietrznego lub grupy statków powietrznych w powietrzu polegająca na zmianie kursu, prędkości i wysokości lotu oraz ugrupowań bojowych, a także na wykonywaniu zmian parametrów lotu i akrobacji lotniczych.

Manewr lotniskowy – pełne lub częściowe przebazowanie jednostek lotniczych na nowe lotnisko (lotniska). Manewr lotniskowy ma na celu zmasowanie jednostek lotniczych na niezbędnym kierunku, przeniesienie ich wysiłków z jednego kierunku na inny, przybliżenie jednostek lotniczych do linii frontu zarówno w okresie przygotowywania operacji, jak i w jej trakcie trwania, wyjście spod uderzeń nieprzyjaciela, a także zamaskowanie rejonów bazowania lotnictwa.