Masowe morderstwo - zabójstwo dużej liczby osób, dokonane zazwyczaj w tym samym czasie, lub we względnie krótkim czasie. Może być popełnione przez jednego człowieka lub organizację. Określenie to nie zawsze może być stosowane w związku z działaniami seryjnych morderców, którzy zabijają dużo ludzi, lecz nie w tym samym czasie.

Największymi masowymi morderstwami w historii były próby zgładzenia całych społeczeństw, często z powodów etnicznych lub religijnych. Współcześnie wydarzenia takie są czasem określane jako ludobójstwo. O ludobójstwie można mówić jednak także tam, gdzie – w odróżnieniu od masowego morderstwa – faktycznie jeszcze nie doszło do morderstw, ale już istnieje plan lub pomysł eksterminacji konkretnych grup ludzi.

Rodzaje masowych morderstw:

Przykłady masowych morderstw:

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.