FANDOM


 
Linia 5: Linia 5:
 
<p style="margin-top:0.4em;margin-bottom:0.5em;line-height:19.1875px;font-family:sans-serif;"><span style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:22px;">Konstrukcja metalowa, półskorupowa. Wirnik główny trójłopatowy</span>. <span style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:22px;">Podwozie trójpodporowe z kółkiem przednim, stałe.</span></p>
 
<p style="margin-top:0.4em;margin-bottom:0.5em;line-height:19.1875px;font-family:sans-serif;"><span style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:22px;">Konstrukcja metalowa, półskorupowa. Wirnik główny trójłopatowy</span>. <span style="font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:22px;">Podwozie trójpodporowe z kółkiem przednim, stałe.</span></p>
   
<p style="margin-top:0.4em;margin-bottom:0.5em;line-height:19.1875px;font-family:sans-serif;"><span style="line-height:19.1875px;">Oblotu prototypu oznaczonego jako GM-1 dokonano 30 września 1948 roku. Dokonał tego pilot M. K. Bajkałow. </span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;">Ogólnie śmigłowiec wykazywał dostatecznie dużą manewrowość i był stosunkowo stabilny w locie. </span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;">Następnie rozpoczęto intensywne próby fabryczne, podczas których dwa prototypy uległy zniszczeniu podczas wypadków.</span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;"> Po zakończeniu próby zakładowych w 1949 roku śmigłowiec skierowano do testów państwowych. Próby wypadły pomyślnie wobec czego w 15 lutego 1950 roku, Rada Ministrów ZSRR zatwierdziła śmigłowiec do produkcji seryjnej, jednocześnie nadając mu oznaczenie Mi-1. </span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;">W Zakładach nr 3 w Moskwie</span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;"> wyprodukowano najpierw serię 15 śmigłowców. Seryjne Mi-1 w porównaniu do prototypów otrzymały m.in. poprawiony wirnik nośny</span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;"> i uproszczony układ sterowania. Śmigłowce z pierwszej serii zaprezentowano po raz pierwszy publicznie w 1951 roku na defiladzie lotniczej w Tuszyno</span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;">. </span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;">Wraz z rozpoczęciem produkcji masowej równolegle rozpoczęto prace nad unowocześnieniem konstrukcji. Pierwszą zmodernizowaną serię oznaczono jako '''Mi-1T'''. Ogółem wyprodukowano 597 maszyn w tym wariancie</span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;">. </span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;">Kolejną modernizacją był opracowany w roku 1957 śmigłowiec '''Mi-1A'''</span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;">. W tym samym roku powstała kolejna głęboka modernizacja '''Mi-1M'''. </span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;">Śmigłowców Mi-1A i Mi-1M wyprodukowano </span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;">w latach 1957-1960</span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;"> łącznie 370 sztuk</span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;">. </span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;">Ogółem w ZSRR w latach 1952-1961 wyprodukowano ponad 1000 egzemplarzy Mi-1. Produkcja śmigłowców odbywała się w trzech fabrykach:</span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;"> Zakładzie nr 47 w Orenburgu, Zkładzie nr 168 w Rostowie nad Donem oraz</span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;"> </span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;">Zakładzie nr 387 w Kazaniu. Produkcję zakończono w 1961 roku.</span></p>
+
<p style="margin-top:0.4em;margin-bottom:0.5em;line-height:19.1875px;font-family:sans-serif;"><span style="line-height:19.1875px;">Oblotu prototypu oznaczonego jako GM-1 dokonano 30 września 1948 roku. Dokonał tego pilot M. K. Bajkałow. </span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;">Ogólnie śmigłowiec wykazywał dostatecznie dużą manewrowość i był stosunkowo stabilny w locie. </span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;">Następnie rozpoczęto intensywne próby fabryczne, podczas których dwa prototypy uległy zniszczeniu podczas wypadków.</span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;"> Po zakończeniu próby zakładowych w 1949 roku śmigłowiec skierowano do testów państwowych. Próby wypadły pomyślnie wobec czego w 15 lutego 1950 roku, Rada Ministrów ZSRR zatwierdziła śmigłowiec do produkcji seryjnej, jednocześnie nadając mu oznaczenie Mi-1. </span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;">W Zakładach nr 3 w Moskwie</span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;"> wyprodukowano najpierw serię 15 śmigłowców. Seryjne Mi-1 w porównaniu do prototypów otrzymały m.in. poprawiony wirnik nośny</span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;"> i uproszczony układ sterowania. Śmigłowce z pierwszej serii zaprezentowano po raz pierwszy publicznie w 1951 roku na defiladzie lotniczej w Tuszyno</span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;">. </span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;">Wraz z rozpoczęciem produkcji masowej równolegle rozpoczęto prace nad unowocześnieniem konstrukcji. Pierwszą zmodernizowaną serię oznaczono jako Mi-1T. Ogółem wyprodukowano 597 maszyn w tym wariancie</span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;">. </span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;">Kolejną modernizacją był opracowany w roku 1957 śmigłowiec Mi-1A</span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;">. W tym samym roku powstała kolejna głęboka modernizacja Mi-1M. </span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;">Śmigłowców Mi-1A i Mi-1M wyprodukowano </span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;">w latach 1957-1960</span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;"> łącznie 370 sztuk</span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;">. </span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;">Ogółem w ZSRR w latach 1952-1961 wyprodukowano ponad 1000 egzemplarzy Mi-1. Produkcja śmigłowców odbywała się w trzech fabrykach:</span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;"> Zakładzie nr 47 w Orenburgu, Zkładzie nr 168 w Rostowie nad Donem oraz</span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;"> </span><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;">Zakładzie nr 387 w Kazaniu. Produkcję zakończono w 1961 roku.</span></p>
   
 
<p style="margin-top:0.4em;margin-bottom:0.5em;line-height:19.1875px;font-family:sans-serif;"><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;">[[Plik:Mi-1.jpg|thumb|280px|Śmigłowiec Mi-1 w barwach radzieckiego Aerofłotu]]</span></p>
 
<p style="margin-top:0.4em;margin-bottom:0.5em;line-height:19.1875px;font-family:sans-serif;"><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Arimo,'LiberationSans','HelveticaNeue',Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:21px;">[[Plik:Mi-1.jpg|thumb|280px|Śmigłowiec Mi-1 w barwach radzieckiego Aerofłotu]]</span></p>
Linia 56: Linia 56:
 
*[[Czechosłowacja (CSRS)]] - brak danych
 
*[[Czechosłowacja (CSRS)]] - brak danych
 
*[[Egipt (ARE)]] - brak danych
 
*[[Egipt (ARE)]] - brak danych
*[[Finlandia]]
+
*[[Finlandia]] - brak danych
*[[Irak (RI)]]
+
*[[Irak (RI)]] - brak danych
*[[Korea Północna (KRLD)]]
+
*[[Korea Północna (KRLD)]] - brak danych
*[[Mongolia (MRL)]]
+
*[[Mongolia (MRL)]] - brak danych
*[[Niemcy (NRD)]]
+
*[[Niemcy (NRD)]] - brak danych
*[[Kuba (RK)]]
+
*[[Kuba (RK)]] - brak danych
*[[Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL)|Polska (PRL)]]
+
*[[Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL)|Polska (PRL)]] - brak danych
*[[Rumunia (SRR)]]
+
*[[Rumunia (SRR)]] - brak danych
*[[Syria (SRA)]]
+
*[[Syria (SRA)]] - brak danych
*[[Węgry (WRL)]]
+
*[[Węgry (WRL)]] - brak danych
   
 
===Źródła:===
 
===Źródła:===

Aktualna wersja na dzień 22:11, maj 11, 2020

Mi-1 (ros. Ми-1) - lekki śmigłowiec wielozadaniowy konstrukcji radzieckiej. Pierwsza konstrukcja Michaiła Mila i pierwszy produkowany seryjnie śmigłowiec w ZSRR. Produkowany w latach 1956-1965 w Polsce przez zakłady PZL Świdnik jako PZL SM-1.

800px-Mil Mi-1

Śmigłowiec Mi-1

Mi-1-hare p2

Śmigłowiec Mi-1 należący do Armii Czechosłowackiej

Opracowany przez OKB Michaiła Leontjewicza Mila na przełomie lat 40-tych i 50-tych XX wieku śmigłowiec Mi-1 był początkowo zbudowany jako stanowisko do badania tunelowego wirników nośnych, dopiero później Michaił Mil postanowił przebudować go na maszynę latającą. Śmigłowiec Mi-1 był pierwszym seryjnie produkowanym śmigłowcem w ZSRR. Pierwotnie był zbudowany jako maszyna trzymiejscowa, później powstała w Polsce jego większa zmodernizowana wersja PZL SM-2.

Konstrukcja metalowa, półskorupowa. Wirnik główny trójłopatowyPodwozie trójpodporowe z kółkiem przednim, stałe.

Oblotu prototypu oznaczonego jako GM-1 dokonano 30 września 1948 roku. Dokonał tego pilot M. K. Bajkałow. Ogólnie śmigłowiec wykazywał dostatecznie dużą manewrowość i był stosunkowo stabilny w locie. Następnie rozpoczęto intensywne próby fabryczne, podczas których dwa prototypy uległy zniszczeniu podczas wypadków. Po zakończeniu próby zakładowych w 1949 roku śmigłowiec skierowano do testów państwowych. Próby wypadły pomyślnie wobec czego w 15 lutego 1950 roku, Rada Ministrów ZSRR zatwierdziła śmigłowiec do produkcji seryjnej, jednocześnie nadając mu oznaczenie Mi-1. W Zakładach nr 3 w Moskwie wyprodukowano najpierw serię 15 śmigłowców. Seryjne Mi-1 w porównaniu do prototypów otrzymały m.in. poprawiony wirnik nośny i uproszczony układ sterowania. Śmigłowce z pierwszej serii zaprezentowano po raz pierwszy publicznie w 1951 roku na defiladzie lotniczej w TuszynoWraz z rozpoczęciem produkcji masowej równolegle rozpoczęto prace nad unowocześnieniem konstrukcji. Pierwszą zmodernizowaną serię oznaczono jako Mi-1T. Ogółem wyprodukowano 597 maszyn w tym wariancieKolejną modernizacją był opracowany w roku 1957 śmigłowiec Mi-1A. W tym samym roku powstała kolejna głęboka modernizacja Mi-1M. Śmigłowców Mi-1A i Mi-1M wyprodukowano w latach 1957-1960 łącznie 370 sztukOgółem w ZSRR w latach 1952-1961 wyprodukowano ponad 1000 egzemplarzy Mi-1. Produkcja śmigłowców odbywała się w trzech fabrykach: Zakładzie nr 47 w Orenburgu, Zkładzie nr 168 w Rostowie nad Donem oraz Zakładzie nr 387 w Kazaniu. Produkcję zakończono w 1961 roku.

Mi-1

Śmigłowiec Mi-1 w barwach radzieckiego Aerofłotu

W międzyczasie radziecki przemysł lotniczy złożył ofertę na produkcję bardziej nowoczesnego i potrzebnego w tym czasie śmigłowca Mi-4, ale ponieważ Związek Radziecki nadal potrzebował maszyn Mi-1, rząd radziecki zdecydował się przenieść produkcję tych śmigłowców do Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL). W 1954 roku podpisano umowę między rządami obu państw w sprawie produkcji Mi-1 i części do niego w zakładach WSK Świdnik. Dokumentację techniczną śmigłowca Mi-1T otrzymano w 1955 roku. W tym samym roku z pomocą biura konstrukcyjnego Mila wdrożono nową technologię oraz przeszkolono pracowników polskich zakładów. Na przełomie 1955 i 1956 roku rozpoczęto montaż pierwszych śmigłowców Mi-1. Początkowo maszyny montowano z części dostarczonych z ZSRR koleją. Pierwsze cztery licencyjne egzemplarze śmigłowca Mi-1 zbudowano w Świdniku w 1956 roku. Oblotu pierwszego śmigłowca zmontowanego w Świdniku dokonano 23 marca 1956 roku. W trakcie produkcji zaczęto wprowadzać nowe rozwiązania oraz ulepszenia konstrukcji wiropłatu i począwszy od 1957 roku produkowanym seryjnie śmigłowcom nadano oznaczenie SM-1. Śmigłowce SM-1 weszły do służby w Ludowym Wojsku Polskim (LWP). Poza tym eksportowano je do ZSRR, Czechosłowacji (CSRS), Niemiec (NRD), Węgier (WRL), Indonezji, Finlandii oraz Bułgarii (LRB)W kolejnych latach polscy inżynierowie postanowili dokonać kolejnych ulepszeń, a także zwiększyć pojemność maszyny. W ten sposób powstał nowy, większy, pięciomiejscowy śmigłowiec PZL SM-2. Produkcję śmigłowca SM-1 w Polsce zakończono  w 1965 roku. Ostatni Mi-1 w ZSRR został oficjalnie wycofany ze służby w 1983 roku.

Mi-1 1

Śmigłowiec Mi-1 w barwach radzieckiego Aerofłotu

Informacje

Dane podstawowe:Edytuj

Dane techniczne:Edytuj

 • Silnik: tłokowy, chłodzony powietrzem Al-26GR o mocy 550 KM
 • Średnica wirnika: 14,35 m
 • Długość kadłuba: 12,09 m
 • Wysokość: 3,30 m
 • Masa własna: 1 1700 - 1 798 kg (różne źródła)
  A6415d8e29d77e56830a56560dea29a0 big

  Śmigłowiec PZL SM-1 - polska wersja licencyjna śmigłowca Mi-1

 • Masa całkowita: 2 330 kg
 • Prędkość maks: 185 km/h
 • Wznoszenie: 5,3 m/s
 • Pułap: 3 500 m
 • Zasięg: 380 - 430 km (różne źródła)
 • Zapas paliwa: 240 l
 • Uzbrojenie: żadna z wersji nie była przewidziana do montażu uzbrojenia

Wersje:Edytuj

 • Mi-1 - wersja podstawowa, zatwierdzona do produkcji w 1950 roku.
 • Mi-1T - wersja ze zmodernizowanymi łopatami o żywotności wynoszącej 300 godzin. Ponadto zamontowano doskonalszy silnik AI-26W o mocy 575 KM, w tylnej części belki ogonowej dodano poziomy statecznik, zastosowano instalację przeciwoblodzeniową oraz powiększono drzwi do kabiny. Opracowana w 1953 roku.
 • Mi-1A - wersja ze zmodernizowanymi łopatami o żywotności wynoszącej 600 godzin. Ponadto zastosowano nowe trymery elektryczne, zamontowano nowsze przyrządy pokładowe oraz przystosowano śmigłowiec do montażu na burcie kadłuba dodatkowego zbiornika paliwa. Opracowana w 1957 roku.
 • Mi-1M - wersja zmodernizowana, posiadająca większy kadłub o nieco zmienionym kształcie, co zwiększyło liczbę miejsc dla pasażerów z 2 do 3. Ponadto zastosowano hydrauliczne wspomaganie sterowania śmigłowcem oraz nowe, całkowicie metalowe łopaty wirnika głównego. Zastosowano także nowy, mocniejszy silnik AI-26WF o mocy 615 KM. Opracowana w 1957 roku.
 • Mi-1U - wersja szkolna ze zdublowanymi sterownicami, szeroko stosowana w DOSAAF.
 • Mi-1MNCh - wersja przeznaczony do zastosowań cywilnych, np. w rolnictwie (po zamontowaniu specjalnych zbiorników na środki chemiczne po obu stronach kadłuba), przewozu rannych (po instalacji gondoli po obu stronach kadłuba) lub przewozu poczty. Śmigłowce w tym wariancie weszły do produkcji w roku 1959. Nazwany od 1959 roku jako Moskwicz.
 • Mi-1P - wersja wyposażona w pływaki.

Użytkownicy:Edytuj

Źródła:Edytuj

Michał Iljin (dyskusja) 21:28, maj 16, 2013 (UTC)IljinM.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.