PZL Mi-2 (ros. ПЗЛ Mи-2) - śmigłowiec wielozadaniowy konstrukcji radzieckiej produkowany w Polsce.

Śmigłowiec Mi-2 w barwach Armii Radzieckiej.

Śmigłowiec zaprojektowany w biurze konstrukcyjnym Michaiła Leontjewicza Mila jako lekka maszyna służąca głównie do celów transportowych, łącznikowych i rozpoznawczych. Był to pierwszy śmigłowiec konstrukcji radzieckiej przeznaczony do szerokiego zastosowania w gospodarce państwowej. Produkcję seryjną na mocy umowy licencyjnej powierzono polskim zakładom PZL WSK Świdnik. Był to jedyny śmigłowiec konstrukcji radzieckiej, którego nie produkowano na terenie ZSRR oraz drugi (po Mi-6) śmigłowiec z napędem turbinowym skonstruowany przez Michaiła Mila.

Konstrukcja duralowa, półskorupowa. Wirnik główny trójłopatowy, metalowy. Wyposażenie do lotów bez widzialności. Podwozie trójpodporowe z kółkiem przednim, stałe. Główny zbiornik paliwa o pojemności 600 litrów znajduje się pod podłogą kabiny. Ponadto istnieje możliwość zainstalowania po bokach kadłuba dwóch dodatkowych zewnętrznych zbiorników paliwa o pojemności 238 litrów każdy. Na wyposażenie standardowe śmigłowca Mi-2 składa się radiokompas, żyrokompas, radiowysokościomierz oraz radiostacja.

Śmigłowiec Mi-2 w barwach polskiej Milicji Obywatelskiej

Oblotu pierwszego prototypu oznaczonego jako W-2 (ros. Вертолет-2) dokonano w dniu 7 października 1961 roku w ZSRR. Dokonał tego pilot doświadczalny biura Herman Ałfiorow. W dniu 25 września 1962 roku pierwszy prototyp zaprezentowano członkom rządu radzieckiego i przedstawicielom Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL). Po tej prezentacji postanowiono rozpocząć produkcję seryjną w Polsce. W międzyczasie w maju 1963 roku na jednym z prototypów został pobity międzynarodowy rekord prędkości 253,8 km/h na trasie zamkniętej 100 km. Dokonał tego pilot doświadczalny Państwowego Instytutu Naukowo-Badawczego B. Anapow. Rekord ten został pobity trzy lata później w czerwcu 1966 roku, tym razem przez kobietę Tatianę Russjan osiągając prędkość 269,4 km/h. Po podpisaniu w styczniu 1964 roku umowy pomiędzy ZSRR a PRL o przeniesieniu praw do produkcji śmigłowców do Polski, w 1965 roku uruchomiono w Świdniku produkcję seryjną, głównie na eksport do ZSRR oraz innych krajów socjalistycznych. Pierwszy śmigłowiec Mi-2 zmontowany w Polsce z zespołów dostarczonych z ZSRR został oblatany w dniu 26 sierpnia 1965 roku przez radzieckich pilotów doświadczalnych G. R. Karapetiana i Biełousowa. Związek Radziecki pomógł również zorganizować produkcję sprzętu i dostaw części zamiennych. Oblotu pierwszego wyprodukowanego w WSK-Świdnik śmigłowca dokonano w dniu 4 listopada 1965 roku, dokonali tego piloci mgr inż. Wiesław Mercik, mgr inż. Kazimierz Moskowicz oraz Henryk Jaworski.

Mi-2 w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w swym pierwotnym fabrycznym malowaniu.

Początkowo PZL Mi-2 miał być wyłącznie cywilnym i wojskowym śmigłowcem pasażersko - transportowym. Z czasem zaczęto jednak konstruować i produkować nowe specjalistyczne wersje, także bojowe. Pierwszy egzemplarz nowej maszyny trafił do Sił Powietrznych PRL 29 grudnia 1966 roku, w roku następnym zaczęły się regularne dostawy do jednostek Ludowego Wojska Polskiego (LWP). Również w 1967 roku Polska (PRL) zaprezentowała nowy śmigłowiec na 27 Międzynarodowym Salonie Lotniczym we francuskim Le Bourget. W ramach prac rozwojowych opracowano w Polsce kilka wersji śmigłowca, m.in. szkolną, fotogrametryczną, uzbrojoną. W Polsce oprócz sił zbrojnych śmigłowce Mi-2 użytkowały lub do tej pory użytkują cywilne służby, takie jak Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR), Milicja Obywatelska (MO) następnie Policja, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR), Polska Akademia Nauk (PAN) - 4szt. (obsługa stacji  badawczych na Antarktydzie), Telewizja Polska - 1szt. (obsługa Wyścigu Pokoju).

Śmigłowiec Mi-2 w barwach polskiego lotnictwa wojskowego w locie


Mi-2S wersja sanitarna w barwach polskiego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR)


Informacje

Dane podstawowe:

 • Typ śmigłowca: wielozadaniowy
 • Załoga: 1-2 osoby + 7-8 pasażerów
 • Prototypy: 1961
 • Produkcja: 1965 - 1992
 • Wyprodukowane egzemplarze: ponad 5 400 szt.

Dane techniczne:

 • Silnik: 2 turbinowe, turbowałowe PZL Rzeszów GTD-350 po 400 KM każdy lub GTD-350P po 450 KM każdy (wersja Mi-2M)
 • Mi-2RM - wersja ratownicza morska w barwach lotnictwa Polskiej Marynarki Wojennej

  Średnica wirnika: 14,50 m
 • Długość kadłuba: 11,94 m
 • Wysokość: 3,75 m
 • Masa własna: 2 400 kg
 • Masa całkowita: 3 550 kg
 • Prędkość maks.: 210 km/h
 • Wznoszenie: 4,5 m/s
 • Pułap: 4 000 m
 • Zasięg: 170 km (wersje uzbrojone), 270 km (wersje bez uzbrojenia z dodatkowymi zbiornikami zewnętrznymi)
 • Zapas paliwa: 600 l. (zbiornik główny), 1 076 l. (z dodatkowymi zbiornikami)
 • Uzbrojenie: W wersji uzbrojonej 1 km 7,62 mm i na wysięgnikach podwieszane 4 wyrzutnie po 32 niekierowane pociski rakietowe. W wersji przeciwpancernej 1 działko 23 mm i na wysięgnikach podwieszane 4 kierowane pociski rakietowe przeciwpancerne z zapasem 4 pocisków w przedziale ładunkowym

  Śmigłowiec Mi-2RM lotnictwa Polskiej Marynarki Wojennej w locie wrzesień 1995 roku fot. Wacław Hołyś

  Mi-2Ch wersja do stawiania zasłon dymnych

Wersje:

 • Mi-2T - wersja transportowa przeznaczona do przewozu 8 osób lub ładunku o masie do 700 kg wewnątrz kabiny lub 800 kg na zewnętrznym zaczepie pod kadłubem. Ponadto wersja ta posiadała dźwig elektryczny o udźwigu 120 kg.
 • Mi-2R - wersja rolnicza (oblatana 20 czerwca 1968 roku) przeznaczona do rozpylania ciekłych pestycydów oraz zrzucania nawozu w postaci proszków i granulatu. Mi-2R wyposażono w dwa zbiorniki (każdy o pojemności 700 l) zamocowane po bokach kadłuba. W zależności od zastosowania śmigłowca zbiorniki posiadały dysze zakończone pompami (oprysk) lub wentylatorem (rozpylanie). Większość śmigłowców tej wersji zostało wyeksportowanych do ZSRR. W Polsce Mi-2 w wariancie rolniczym wykorzystywano głównie w Państwowych Gospodarstwach Rolniczych (PGR).
 • Mi-2P - wersja pasażerska przeznaczona do przewozu 6-8 pasażerów wraz z bagażem. Kabina pasażerska Mi-2P różniła się od wersji transportowej fotelami z lepszą tapicerką, zainstalowaniem składanego stolika, pokryciem ścian dźwiękoszczelnymi panelami oraz wyłożeniem podłogi wykładziną.
 • Mi-2Sz (lub Mi-2U) - wersja szkolna wyposażona w układ podwójnych sterownic.
 • Mi-2D „Przetacznik” - wersja dowódcza (opracowana w 1967 roku) zaprojektowana jako latające stanowiska dowodzenia. Mi-2D wyposażono w specjalistyczny sprzęt łączności. Wszystkie śmigłowce tej wersji trafiły do Ludowego Wojska Polskiego (LWP).

  Śmigłowiec PZL Mi-2 należący do Straży Granicznej RP

 • Mi-2S - wersja sanitarna wyposażona w specjalne szyny, które umożliwiły umocowanie w kadłubie dwóch noszy. Wersja ta mogła przewozić dwóch chorych na noszach, a dwóch kolejnych na siedzeniach. Ponadto w śmigłowcu znajdowało się jeszcze jedno miejsce dla lekarza lub sanitariusza. Maszyny w wariancie sanitarnym wyposażono także w podstawowe wyposażenie instalowane w karetkach pogotowia oraz elektryczną wyciągarkę ratunkową o udźwigu 120 kg. Pierwsze śmigłowce w tej wersji dostarczono do służb ratunkowych w 1972 roku i były używane przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR). Łącznie wyprodukowano i przekazano do służby 51 śmigłowców tej wersji.
 • Mi-2RM - wersja ratownicza morska. Wyposażona w dodatkowy zbiornik paliwa w kadłubie, podnośnik hydrauliczny, apteczkę, nosze oraz tratwy ratunkowe. Opracowana w 1969 roku. Wyprodukowana w ilości 16 sztuk, wszystkie trafiły do 28 Eskadry Ratowniczej PMW oraz 18 Eskadry Lotnictwa Łącznikowego PMW.
 • Mi-2RL - wersja ratownicza lądowa. Wyposażona w podnośnik zainstalowany po lewej stronie kadłuba, reflektory, nosze i zestaw pierwszej pomocy. Opracowana w 1975 roku. Wyprodukowana w ilości 10 sztuk.
 • Mi-2RS „Padalec” - wersja rozpoznawania skażeń. Wyposażona w kilka zestawów specjalistycznego sprzętu do wykrywania skażeń (rentgenometr, czujnik skażenia, przyrząd rozpoznania chemicznego). Wyposażenie to uzupełniono w późniejszym okresie rentgenometrem lotniczym, urządzeniem do pobierania próbek skażonej gleby oraz urządzeniem do pobierania próbek skażonego powietrza. Ponadto tą wersję wyposażono w filtr chroniący załogę przez skutkami przebywania w skażonej strefie. Opracowana w latach 70-tych.
 • Mi-2Ch „Chemik” - wersja do stawiania zasłon dymnych. Wyposażona w system WZD-80 działający na zasadzie wykorzystania gazów spalinowych pochodzących z silników do wytworzenia dymu. Generatory dymu zostały zainstalowano na zewnętrznych wspornikach w tylnej części kadłuba. Ponadto śmigłowce Mi-2 Ch wyposażono w zestaw do wykrywania skażeń, taki sam jak na śmigłowcach Mi-2RS. Opracowana w latach 80-tych.
 • Mi-2FM - wersja fotogrametyczna, wyposażona m.in. w aparat fotograficzny WILD RC-8 zainstalowany w tylnej części kadłuba, celowniki nawigacyjne i światłomierze.
 • Mi-2US - wersja uzbrojona. Wyróżniająca się przebudowaną kabiną pilotów, wyposażona w instalację fotokarabinu oraz dwa zewnętrzne wysięgniki na uzbrojenie. Uzbrojenie stanowiło działko NS-23 kal. 23 mm i cztery karabiny maszynowe PK kal. 7,62 mm zamocowane parami na wysięgnikach po obu stronach kadłuba. Opracowana w latach 60-tych. Dostawy tej wersji do jednostek wojskowych rozpoczęto w 1973 roku.
 • Mi-2URN „Żmija” - wersja uzbrojona w wyrzutnie rakiet niekierowanych. W tej wersji karabiny maszynowe PK zastąpiono dwiema wyrzutniami rakiet MARS-2 kal. 57 mm. (Jedna wyrzutnia mieściła 16 niekierowanych rakiet S-5). Poza tym na uzbrojenie składało się działko NS-23 i dwa ruchome km PK umieszczone w oknach. Część Mi-2URN powstała poprzez przebudowę Mi-2US. Alternatywnie wersja ta mogła przenosić dwie bomby o masie do 100 kg.
 • Mi-2URP „Salamandra” - wersja uzbrojona w wyrzutnie rakiet przeciwpancernych. W tej wersji na uzbrojenie składało się działko NS-23 oraz 4 rakiety przeciwpancerne 9M14 Malutka. Wersja ta trafiła do LWP w 1975 roku.
 • Mi-2URP-G „Gniewosz” - zmodyfikowana wersja Mi-2URP, w której standardowe mocowanie rakiet przeciwpancernych zamieniono na zintegrowaną belkę „Salamandra-Gniewosz”. W ten sposób pod końcówką każdego z wysięgników możliwa jest instalacja dwóch rakiet przeciwlotniczych 9K32M Strzała-2M. Większość Mi-2URP-G powstała przez przebudowanie Mi-2URP, a tylko 3 śmigłowce powstały od podstaw.
 • Mi-2M - wersja zmodernizowana. Wyposażona w ulepszone silniki GTD-350P o zwiększonej do 450 KM mocy. Wprowadzono niezależną dla każdego silnika instalację paliwową pozwalającą w sytuacjach awaryjnych na zasilanie obu silników jedną pompą paliwową. Zastosowano szereg istotnych zmian w kadłubie, zlikwidowano uskok w podłodze co umożliwiło wygodniejsze rozmieszczenie foteli w kabinie i zwiększyło ilość miejsc pasażerskich o jedno. Ponadto wprowadzono bardziej skuteczne ogrzewanie i wentylację kabiny, nadmuch na przednie szyby zapobiegający ich zaparowaniu, zwiększono rozstaw kół podwozia głównego oraz średnicę kół przednich (z 300 do 400 mm) co poprawiło przebieg kołowania śmigłowca na miękkim gruncie. W skład wyposażenia i osprzętu wprowadzono szereg nowych produktów polskich. Oblatana 1 lipca 1974 roku. Wyprodukowano kilka sztuk i ze względów technicznych nie podjęto dalszej produkcji seryjnej.

Modernizacje:

 • PZL Kania - gruntowna modernizacja śmigłowca Mi-2 opracowana w latach 1977 - 1979 polegająca na wymianie silników, zainstalowaniu lepszej aparatury nawigacyjnej, lżejszych baterii pokładowych, zastosowaniu kompozytowych łopat oraz zachodniej awioniki.

  Sylwetka śmigłowca Mi-2 w trzech rzutach

Użytkownicy:

Bibliografia:

 • Jerzy Grzegorzewski "Śmigłowiec Mi-2, TBiU nr 60" Wydawnictwo MON Warszawa 1979
 • Andrzej Glass "Samoloty '85" NOT-SIGMA Warszawa 1986
 • Ryszard Witkowski "Wiropłaty w Polsce, Biblioteczka Skrzydlatej Polski nr 38" Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Warszawa 1986

Źródła:

Michał Iljin (dyskusja) 21:00, maj 16, 2013 (UTC)IljinM.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.