A - płaszcz pocisku, B - stalowy rdzeń, C - wydrążony czubek, D - ołowiana okładzina, E - ładunek napędowy.

800px-545x39.jpg

5,45 × 39 mm - radziecki nabój pośredni, następca naboju 7,62 x 39 mm wz. 43.

5.45x39.jpg


Pierwsze prace nad amunicją pośrednią o kalibrze poniżej 6 mm rozpoczęto w Związku Radzieckim (ZSRR) już przed II wojną światową, jednak zostały one przerwane przez wybuch wojny. Kiedy w 1943 roku przyjęto do uzbrojenia nabój pośredni wz. 43 miał on kaliber znormalizowany z nabojem karabinowym 7,62 x 54 mm R.

Po wojnie prac nad nowymi typami amunicji nie prowadzono. Dopiero wprowadzenie do uzbrojenia Amerykańskich Sił Zbrojnych karabinu M16 i naboju 5,56 × 45 mm M193 w 1964 spowodowało wznowienie prac nad małokalibrowym nabojem pośrednim. Na początku lat 70. XX wieku zespół konstruktorów kierowany przez W.M.Sabielnikowa zaprojektował nowy nabój o kalibrze 5,45 mm.

W połowie lat 70. przeprowadzono w ZSRR konkurs na nowy karabin zasilany amunicją 5,45 mm. W wyniku konkursu do uzbrojenia przyjęto zmodernizowany karabin AK, jako AK-74. Nowy karabin szybko znalazł się na wyposażeniu oddziałów Armii Radzieckiej walczących w Afganistanie, a z czasem stały się podstawowym uzbrojeniem radzieckich żołnierzy, wypierając z uzbrojenia karabiny AK.

W latach 80. nabój 5,45 x 39 mm zaczął wypierać z uzbrojenia nabój 7,62 mm wz. 43 w większości armii państw Układu Warszawskiego. Pod koniec lat 80-tych nabój 5,45 x 39 mm przyjęto do uzbrojenia Ludowego Wojska Polskiego (LWP). Jednocześnie do uzbrojenia karabin wz. 88 Tantal. Po przyjęciu Polski do NATO, karabin wz. 88 wycofano z uzbrojenia, zastępując go karabinem wz. 96 Beryl kalibru 5,56 x 45 mm.

Obecnie nabój 5,45 × 39 mm jest przepisowym nabojem armii rosyjskiej i armii państw powstałych po rozpadzie ZSRR.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.