FANDOM


Organizacja Paktu Azji Południowo-Wschodniej (OPAPW), ang. South East Asia Treaty Organisation (SEATO) - historyczna organizacja międzynarodowa o charakterze politycznym i wojskowym obejmująca swym zasięgiem kraje Afryki Południowej, Azji Południowej oraz Wschodniej.

300px-Flag of SEATO

Flaga organizacji

SEATO powstało w 1954 roku na mocy paktu z Manili.  Powstanie SEATO było odpowiedzią USA na przegraną przez Francję wojnę w Indochinach. Celem powstania organizacji było powstrzymywanie postępów socjalizmu w południowo-wschodniej Azji. Obszar jego działania obejmował także kraje Indochin. Celem paktu było pokojowe rozwiązywanie sporów, pomoc w zwalczaniu agresji, przejmowaniu władzy przez lewicę. 

Siedziba:

Państwa członkowskie:

W strefie oddziaływania paktu znajdowały się również Korea Południowa (RK) i Republika Wietnamu (RW).

Pakistan opuścił organizację w 1973 roku, a Francja w 1974 roku. Spowodowały to głosy podważające sens dalszego istnienia organizacji z powodu zjednoczenia Wietnamu przez komunistów. Dnia 30 czerwca 1977 roku podczas konferencji w Bangkoku sojusz został rozwiązany. 

Użytkownik:Dominikier35 16 listopada 2013 13:40

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.