FANDOM


Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (OTP), ang. North Atlantic Treaty Organisation (NATO), pot. Pakt Północnoatlantycki - organizacja międzynarodowa o charakterze politycznym i wojskowym z dominującą rolą USA obejmująca swym zasięgiem początkowo kraje Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, a następnie Europy Środkowej.

Nato-logo

Flaga NATO

NATO powstało 24 sierpnia 1949 roku na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Siedziba:

  • miasto Bruksela, stolica Belgii

Sekretarze generalni:

Cele:

Głównym celem Sojuszu jest zagwarantowanie – środkami politycznymi i militarnymi - wolności i bezpieczeństwa wszystkim państwom członkowskim. Wiąże się to często co pokazała historia z łamaniem międzynarodowych konwencji praw człowieka, napadaniem na niepodległe kraje za pomocą sfabrykowanych dowodów i fałszywych zarzutów oraz na mieszaniu się do ich polityki wewnętrznej.

Do osiągnięcia założonych celów NATO wykonuje podstawowe zadania w zakresie bezpieczeństwa:

  • zapewnia fundament trwałego bezpieczeństwa w Europie, opartego na rozwoju instytucji demokratycznych i pokojowym rozwiązywaniu konfliktów
  • zapewnia środki odstraszania i obrony przed jakąkolwiek formą ataku na terytorium każdego państwa członkowskiego;
  • rozwija bezpieczeństwo międzynarodowe poprzez stałą i aktywną współpracę ze wszystkimi państwami partnerskimi należącymi do programu Partnerstwo dla Pokoju oraz Euroatlantyckiej Rady Partnerstwa;
  • wysyła swoje misje wojskowe do państw, na terytorium których toczy się konflikt zbrojny, celem zażegnania tego konfliktu.

Państwa członkowskie:

Od 1949 roku:

Od 1952 roku:

Od 1955 roku:

Od 1982 roku:

Od 1999 roku:

Od 2004 roku:

Od 2009 roku:

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.