FANDOM


Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ), ros. Организация Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ) - organizacja międzynarodowa niektórych państw WNP i byłego ZSRR o charakterze politycznym i wojskowym obejmująca swym zasięgiem kraje Europy Wschodniej oraz Azji.

800px-CSTO Flag

Flaga organizacji

Organizacja została utworzona 15 maja 1992 roku na mocy Traktatu Taszkieńskiego o bezpieczeństwie zbiorowym, który podpisały: Armenia (RA), Kazachstan, Kirgizja (RK), Rosja (FR), Tadżykistan (RT) i Uzbekistan. 24 września 1993 roku do organizacji przystąpił Azerbejdżan, 9 grudnia 1993 roku Gruzja, natomiast 31 grudnia 1993 roku Białoruś (RB)Traktat ten uprawomocnił się 20 kwietnia 1994 roku.

Członkowie wyrzekli się groźby wobec państw trzecich, zadeklarowali nieprzystępowanie do sojuszy wojskowych, zapewnili, że agresja na którekolwiek z państw układu będzie potraktowana jako atak na całą organizację. Po pięciu latach obowiązywania traktatu 2 kwietnia 1999 roku nastąpiło jego odnowienie, jednak już w innym składzie. W międzyczasie organizację opuściły Azerbejdżan, Gruzja i Uzbekistan, tworząc wymierzoną w dominację rosyjską w regionie organizację GUAM.

7 października 2002 w Kiszyniowie pozostałe sześć państw sygnatariuszy traktatu taszkenckiego powołało Organizację Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. 17 sierpnia 2006 do organizacji tej powrócił Uzbekistan, który po raz kolejny opuścił sojusz w 2012 roku. 4 lutego 2008 roku podczas szczytu organizacji w Moskwie zapadła decyzja o utworzeniu sił szybkiego reagowania.

Członkowie organizacji przeprowadzają liczne manewry wojskowe z udziałem wielu żołnierzy. Zazwyczaj są to ćwiczenia Armii Rosyjskiej i armii jednego z członków (np. Tarcza Związku 2006 organizowane z Armią Białoruską przy polskiej granicy z udziałem 8 800 żołnierzy).

Układ ten nosi znamiona organizacji, gdzie naczelna rola przypada Federacji Rosyjskiej. Wyraźna jest asymetria potencjału militarnego Rosji i pozostałych sygnatariuszy.

Siedziba:

Cele:

  • współpraca państw członkowskich w kwestiach obronności
  • zapewnienie bezpieczeństwa zbiorowego państwom członkowskim
  • wzmacnianie potencjału militarnego państw członkowskich
  • uniemożliwienie rozszerzania struktur NATO na byłe republiki radzieckie

Państwa członkowskie:

Użytkownik:Dominikier35 30 Maj 2013 19:24

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.