FANDOM


Oznaczenie dni i godzin w armiach NATO (ang. designation of days and hours):

  • dzień D - dzień, w którym rozpoczyna się lub powinna się rozpocząć operacja. Może oznaczać rozpoczęcie działań zbrojnych lub jakichkolwiek innych.
  • dzień E - dzień rozpoczęcia ćwiczenia NATO.
  • dzień G - dzień wydania rozkazu, zwykle przez dowództwo narodowe, rozwinięcia jednostki.
  • dzień K - dzień, w którym wprowadzony zostaje lub ma być wprowadzony system konwojowy na określonej trasie konwoju.
  • dzień M - dzień, w którym rozpoczyna się lub ma rozpocząć się mobilizacja.
  • godzina H - określony czas, w którym rozpoczynają się lub mają się rozpocząć operacja lub ćwiczenia

Pojęcia te używane są również do określania dni/godzin przed lub po wydarzeniu.