FANDOM


 
(Nie pokazano 12 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
PM-63 RAK (RAK - ręczny automat komandosów) - [[Pistolet maszynowy|pistolet maszynowy]] konstrukcji [[Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL)|polskiej]] wz. 1963 [[Kaliber|kalibru]] 9 mm, na [[Nabój|nabój]] [[Nabój 9 x 18 mm Makarowa|9 x 18 mm Makarowa]].
+
Pistolet maszynowy wz. 1963 Rak, (PM-63 Rak) - [[Pistolet maszynowy|pistolet maszynowy]] konstrukcji [[Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL)|polskiej]].
 
 
[[Plik:RAK.jpg|thumb|282px]]
 
[[Plik:RAK.jpg|thumb|282px]]
   
Pistolet maszynowy PM-63 został opracowany przez [[Piotr Wilniewczyc|prof. Piotra Wilniewczyca]] z przeznaczeniem dla niektórych pododdziałów wojska, w tym załóg wozów bojowych, używana także w [[Milicja Obywatelska (MO)|Milicji Obywatelskiej (MO)]] przez plutony specjalne ZOMO.
+
Pistolet maszynowy PM-63 Rak (Rak - Ręczny automat komandosów) został opracowany przez [[Piotr Wilniewczyc|prof. Piotra Wilniewczyca]] z przeznaczeniem dla niektórych pododdziałów wojska, w tym załóg wozów bojowych, używany był także w [[Milicja Obywatelska (MO)|Milicji Obywatelskiej (MO)]] przez plutony specjalne ZOMO.
   
W latach pięćdziesiątych rola klasycznych pistoletów maszynowych zmalała. Ustąpiły one miejsca [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Karabin_szturmowy karabinom szturmowym]. Jednocześnie jednak pojawiła się potrzeba wyposażenia znacznej liczby [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/%C5%BBo%C5%82nierz żołnierzy] (obsługa broni ciężkiej, załogi [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Czo%C5%82g czołgów] itp) w broń mniejszą i lżejszą od standardowego karabinu. Rolę taką miał odegrać nowy małogabarytowy pistolet maszynowy, a prace nad bronią tej klasy podjęto poza [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Polska_Rzeczpospolita_Ludowa_(PRL) Polską] także w innych krajach [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Uk%C5%82ad_Warszawski Układu Warszawskiego] (w [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/ZSRR ZSRR] powstał [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/APS?action=edit&redlink=1 pistolet Stieczkina APS], w [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Czechos%C5%82owacja_(CSRS) Czechosłowacji] pistolet maszynowy [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Skorpion Skorpion vz.61]).
+
W latach 50-tych rola klasycznych pistoletów maszynowych zmalała. Ustąpiły one miejsca [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Karabin_szturmowy karabinom szturmowym]. Jednocześnie jednak pojawiła się potrzeba wyposażenia znacznej liczby [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/%C5%BBo%C5%82nierz żołnierzy] (obsługa broni ciężkiej, załogi [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Czo%C5%82g czołgów] itp) w broń mniejszą i lżejszą od standardowego karabinu. Rolę taką miał odegrać nowy małogabarytowy pistolet maszynowy, a prace nad bronią tej klasy podjęto poza [[Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL)|Polską Rzeczpospolitą Ludową (PRL)]] także w innych krajach [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Uk%C5%82ad_Warszawski Układu Warszawskiego] (w [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/ZSRR ZSRR] powstał [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/APS?action=edit&redlink=1 pistolet Stieczkina APS], w [[Czechosłowacja (CSRS)|Czechosłowacji (CSRS)]] pistolet maszynowy [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Sa_vz._61_Skorpion Sa vz. 61 Skorpion]).
  +
[[Plik:Pm63.jpeg|thumb|259px|PM-63 RAK z magazynkiem]]
   
<p style="margin-top:0.4em;margin-bottom:0.5em;">Projekt wstępny nowego pistoletu maszynowego powstał pod koniec lat pięćdziesiątych w Zakładzie Technologii Mechanicznej Ogólnej Politechniki Warszawskiej. Pracami kierował prof. Piotr Wilniewczyc, a w skład zespołu konstrukcyjnego wchodzili mgr inż. Marian Wakalski, mgr inż. Grzegorz Czubaka i mgr inż. Tadeusz Bednarski. Nowy pistolet maszynowy posiadał szereg unikalnych rozwiązań konstrukcyjnych, nietypowych dla broni tego rodzaju, głównie konstrukcję zamka. Po śmierci prof. Wilniewczyca w roku 1960 prace kontynuowano. Już po opatentowaniu broni zmieniono rodzaj [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Kolba kolby składanej] kolbę obrotową zmieniono na kolbę wysuwaną (nowa kolba została opracowana przez Ryszarda Chełmickiego i Ernesta Durasiewicza z Zakładów Metalowych "Łucznik" i została osobno opatentowana). Po badaniach technicznych i próbach eksploatacyjnych produkcję seryjną nowych pistoletów maszynowych w roku 1964 rozpoczęły Zakłady Metalowe "Łucznik". W roku 1965 został on oficjalnie przyjęty do uzbrojenia Ludowego Wojska Polskiego jako "9 mm pistolet maszynowy wzór 1963"</p>
+
PM-63 jest indywidualną bronią samoczynno-samopowtarzalną, wytwarzaną metodą obróbki skrawaniem. Zasada działania oparta o odrzut zamka swobodnego z opóźnionym ruchem powrotnym. Broń strzela z [[zamek|zamka]] otwartego, zamek typu zewnętrznego nasuwa się na lufę i obejmuje w przednim położeniu (rozwiązane typowe dla pistoletów samopowtarzalnych, rzadko stosowane w pistoletach maszynowych). W przedniej części zamka znajduje się tzw. łyżka, wystająca przed lufę, pełniąca rolę osłabiacza podrzutu, ustateczniającego broń. Umożliwia ona także napięcie zamka jedną ręką, poprzez naciśnięcie broni łyżką o twardą przeszkodę (taka konstrukcja zamka jest unikalną cechą PM-63). W zamku umieszczony jest sprężynowy opóźniacz bezwładnościowy, zmniejszający szybkostrzelność broni. Mechanizm uderzeniowy igliczny z iglicą stałą, osadzoną w zamku. Mechanizm spustowy bez przełącznika rodzaju ognia ze spustem dwuchodowym (krótkie ściągnięcie spustu powoduje strzał pojedynczy, długie – serie). Bezpiecznik od strzałów przypadkowychnastawny, unieruchamia zamek w położeniu tylnym i przednim oraz w pośrednim podczas rozkładania i składania broni. Zasilanie z magazynków 15- i 25-nabojowych dołączanych do gniazda w [[Rękojeść|chwycie]] (magazynek 15 nabojowy nie wystaje z chwytu). Przyrządy celownicze składają się z [[Muszka|muszki]] i celownika przerzutowego (nastawy 75 i 150 m) ze [[Szczerbinka|szczerbiną]]. Pistolet maszynowy wyposażony jest w mało wygodną metalową kolbę składaną (wysuwaną do tyłu, z rozkładaną stopką). Z przodu znajduje się rozkładany [[Uchwyt|chwyt przedni]].[[Plik:Pm63.jpg|thumb|281px]]
   
<p style="margin-top:0.4em;margin-bottom:0.5em;">W następnych latach pistolet maszynowy był produkowany bez większych modyfikacji. Zmieniono kształt zaczepu[http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Magazynek magazynka] (zapobiegło to wypadaniu magazynka) i przekonstruowano zatrzask kolby. Broń przystosowano do strzelania [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Amunicja amunicją] ślepą (stosuje się specjalną [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Lufa lufę] z integralnym [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Odrzutnik odrzutnikiem], skonstruowaną przez Mariana Gryszkiewicza i Ryszarda Chełmickiego). Opracowano też kilka wersji nieprodukowanych seryjnie (z [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/T%C5%82umik_d%C5%BAwi%C4%99ku tłumikiem dźwięku] i na [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Nab%C3%B3j_9_x_19_mm_Parabellum nabój 9 x 19 mm Parabellum]). Produkcję pistoletów maszynowych wz.63 zakończono w 1974 roku. W Polsce był używany przez [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Ludowe_Wojsko_Polskie_(LWP) Ludowe Wojsko Polskie (LWP)], [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/MO MO] (następnie [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Polska_Policja Policję]), [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/SB?action=edit&redlink=1 SB], [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Stra%C5%BC_Ochrony_Kolei?action=edit&redlink=1 Straż Ochrony Kolei]. W latach 90-tych był wycofywany z uzbrojenia większości formacji. Do wad PM-63 należała pewna podatność na przypadkowe strzały, spowodowana łatwością[[Plik:Pm63.jpeg|thumb|259px|PM-63 RAK z magazynkiem]] samoprzeładowania pistoletu przy upadku lub uderzeniu (m.in. w latach 90-tych. dochodziło do wypadków z pistoletami tego typu w służbie Policji).</p>
+
Projekt wstępny nowego pistoletu maszynowego powstał pod koniec lat pięćdziesiątych w Zakładzie Technologii Mechanicznej Ogólnej Politechniki Warszawskiej. Pracami kierował prof. Piotr Wilniewczyc, a w skład zespołu konstrukcyjnego wchodzili mgr inż. Marian Wakalski, mgr inż. Grzegorz Czubaka i mgr inż. Tadeusz Bednarski. Nowy pistolet maszynowy posiadał szereg unikalnych rozwiązań konstrukcyjnych, nietypowych dla broni tego rodzaju, głównie konstrukcję zamka. Po śmierci prof. Wilniewczyca w roku 1960 prace kontynuowano. Już po opatentowaniu broni zmieniono rodzaj [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Kolba kolby składanej– kolbę obrotową zmieniono na kolbę wysuwaną (nowa kolba została opracowana przez Ryszarda Chełmickiego i Ernesta Durasiewicza z Zakładów Metalowych "Waltera" i została osobno opatentowana). Po badaniach technicznych i próbach eksploatacyjnych produkcję seryjną nowych pistoletów maszynowych w 1964 roku rozpoczęły [[Fabryka Broni Łucznik - Radom Sp. z o. o.|Zakłady Metalowe im. gen. "Waltera"]] w Radomiu. W 1965 roku został on oficjalnie przyjęty na uzbrojenie [[Ludowe Wojsko Polskie (LWP)|Ludowego Wojska Polskiego (LWP)]] jako "9 mm pistolet maszynowy wzór 1963"
  +
[[Plik:Spadochroniarz_z_PM-63.jpg|thumb|280px|Żołnierz wojsk powietrzno-desantowych Ludowego Wojska Polskiego z pistoletem maszynowym PM-63 Rak]]
   
Poza użytkownikami polskimi, pistolet maszynowy był używany także przez milicję [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/NRD NRD] i [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Kuba_(RK) Kuby (RK)], a także armię [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Wietnam_(SRW) Socjalistycznej Republiki Wietnamu (SRW)]. W czasie wojny chińsko-wietnamskiej w pistolety maszynowe wz. 63 uzbrojone były załogi wietnamskich czołgów.
+
W następnych latach pistolet maszynowy był produkowany bez większych modyfikacji. Zmieniono kształt zaczepu [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Magazynek magazynka] (zapobiegło to wypadaniu magazynka) i przekonstruowano zatrzask kolby. Broń przystosowano do strzelania [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Amunicja amunicją] ślepą (stosuje się specjalną [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Lufa lufę] z integralnym [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Odrzutnik odrzutnikiem], skonstruowaną przez Mariana Gryszkiewicza i Ryszarda Chełmickiego). Opracowano też kilka wersji nieprodukowanych seryjnie (z [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/T%C5%82umik_d%C5%BAwi%C4%99ku tłumikiem dźwięku] i na [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Nab%C3%B3j_9_x_19_mm_Parabellum nabój 9 x 19 mm Parabellum]). Produkcję pistoletów maszynowych wz.63 zakończono w 1974 roku. W Polsce był używany przez Ludowe Wojsko Polskie (LWP), [[Milicja Obywatelska (MO)|Milicję Obywatelską (MO)]] (następnie [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Polska_Policja Policję]), [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/SB?action=edit&redlink=1 Służbę Bezpieczeństwa], [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Stra%C5%BC_Ochrony_Kolei?action=edit&redlink=1 Straż Ochrony Kolei]. W latach 90-tych był wycofywany z uzbrojenia większości formacji. Do wad PM-63 należała pewna podatność na przypadkowe strzały, spowodowana łatwością samoprzeładowania pistoletu przy upadku lub uderzeniu (m.in. w latach 90-tych. dochodziło do wypadków z pistoletami tego typu w służbie Policji). Poza użytkownikami polskimi, pistolet maszynowy był używany także przez milicję [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/NRD NRD] i [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Kuba_(RK) Kuby (RK)], a także armię [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Wietnam_(SRW) Socjalistycznej Republiki Wietnamu (SRW)]. W czasie wojny chińsko-wietnamskiej w pistolety maszynowe wz. 63 uzbrojone były załogi wietnamskich czołgów. W latach osiemdziesiątych bezlicencyjną kopię pistoletu maszynowego wz.63 oznaczoną jako Type 82 produkował chiński koncern Norinco (wyprodukowane w Chinach pistolety maszynowe Type 82 zostały wykorzystane w kilku [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Atak_terrorystyczny atakach terrorystycznych] zorganizowanych przez [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Abu_Nidal?action=edit&redlink=1 Abu Nidala]). Chińskie pistolety maszynowe Type 82 powstawały w dwóch wersjach. Jedna jest identyczna z pistoletem maszynowym wz.63, druga posiada celownik przerzutowy przeniesiony na koniec zamka i dłuższą kolbę.
 
W latach osiemdziesiątych bezlicencyjną kopię pistoletu maszynowego wz.63 oznaczoną jako Type 82 produkował chiński koncern Norinco (wyprodukowane w Chinach pistolety maszynowe Type 82 zostały wykorzystane w kilku[http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Atak_terrorystyczny atakach terrorystycznych] zorganizowanych przez [http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Abu_Nidal?action=edit&redlink=1 Abu Nidala]). Chińskie pistolety maszynowe Type 82 powstawały w dwóch wersjach. Jedna jest identyczna z pistoletem maszynowym wz.63, druga posiada celownik przerzutowy przeniesiony na koniec zamka i dłuższą kolbę.
 
   
 
==<span style="font-size:18px;">Informacje</span>==
 
==<span style="font-size:18px;">Informacje</span>==
Linia 21: Linia 21:
 
| style="text-align: center"|[[Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL)|Polska&nbsp;(PRL)]]
 
| style="text-align: center"|[[Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL)|Polska&nbsp;(PRL)]]
 
|-
 
|-
| style="text-align: center"|Rodzaj
+
| style="text-align: center"|Typ broni
 
| style="text-align: center"|[[Pistolet maszynowy]]
 
| style="text-align: center"|[[Pistolet maszynowy]]
 
|-
 
|-
Linia 55: Linia 55:
 
|}
 
|}
   
[[Plik:Pm63.jpg|thumb|281px]]Pistolet maszynowy wzór 1963 jest indywidualną bronią samoczynno-samopowtarzalną. Zasada działania oparta o odrzut zamka swobodnego z opóźnionym ruchem powrotnym. Broń strzela z [[zamek|zamka]] otwartego, zamek typu zewnętrznego nasuwa się na lufę i obejmuje ją w przednim położeniu (rozwiązane typowe dla pistoletów samopowtarzalnych, rzadko stosowane w pistoletach maszynowych). W przedniej części zamka znajduje się tzw. łyżka, wystająca przed lufę, pełniąca rolę osłabiacza podrzutu, ustateczniającego broń. Umożliwia ona także napięcie zamka jedną ręką, poprzez naciśnięcie broni łyżką o twardą przeszkodę (taka konstrukcja zamka jest unikalną cechą PM-63). W zamku umieszczony jest sprężynowy opóźniacz bezwładnościowy, zmniejszający szybkostrzelność broni. Mechanizm uderzeniowy igliczny z iglicą stałą, osadzoną w zamku. Mechanizm spustowy bez przełącznika rodzaju ognia ze spustem dwuchodowym (krótkie ściągnięcie spustu powoduje strzał pojedynczy, długie – serie). Bezpiecznik od strzałów przypadkowych – nastawny, unieruchamia zamek w położeniu tylnym i przednim oraz w pośrednim podczas rozkładania i składania broni.
+
===Użytkownicy:===
+
*[[Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL)|Polska (PRL)]]
Zasilanie z magazynków 15- i 25-nabojowych dołączanych do gniazda w [[Rękojeść|chwycie]] (magazynek 15 nabojowy nie wystaje z chwytu). Przyrządy celownicze składają się z [[Muszka|muszki]] i celownika przerzutowego (nastawy 75 i 150 m) ze [[Szczerbinka|szczerbiną]].
+
*[[Afganistan]]
+
*[[Bułgaria]]
Pistolet maszynowy wyposażony jest w mało wygodną metalową kolbę składaną (wysuwaną do tyłu, z rozkładaną stopką). Z przodu znajduje się rozkładany [[Uchwyt|chwyt przedni]].
+
*[[Chiny (CHRL)]] - kopia Typ 82, użyta w czasie wojnie chińsko-wietnamskiej po stronie chin
+
*[[Irak (RI)]] - wycofane
==Użytkownicy==
+
*[[Kuba (RK)]]
*[[Polska (PRL)]]
+
*[[Niemcy (NRD)]]
*[[Bułgaria]] - jednostki specjalne
+
*[[Syria (SRA)]]
*[[Afganistan]] - nieznany status
+
*[[Wietnam (SRW)]]
*[[Chińska Republika Ludowa (CHRL)]] - kopia Typ 82, użyta w czasie wojnie chińsko-wietnamskiej po stronie chin
+
*[[ZSRR|Związek Radziecki (ZSRR)]]
*[[Kuba (RK)]] - milicja, wojsko
 
*Palestyna - organizacja terrorystyczne
 
*[[Niemcy (NRD)]] - wycofane
 
*[[Wietnam (SRW)]] - jednostki specjalne
 
*ZSRR - status nieznany
 
*Syria - status nieznany
 
*Irak - wycofane
 
 
[[Kategoria:Pistolety maszynowe]]
 
[[Kategoria:Pistolety maszynowe]]
 
[[Kategoria:Polska broń]]
 
[[Kategoria:Polska broń]]

Aktualna wersja na dzień 14:50, mar 8, 2020

Pistolet maszynowy wz. 1963 Rak, (PM-63 Rak) - pistolet maszynowy konstrukcji polskiej.

RAK

Pistolet maszynowy PM-63 Rak (Rak - Ręczny automat komandosów) został opracowany przez prof. Piotra Wilniewczyca z przeznaczeniem dla niektórych pododdziałów wojska, w tym załóg wozów bojowych, używany był także w Milicji Obywatelskiej (MO) przez plutony specjalne ZOMO.

W latach 50-tych rola klasycznych pistoletów maszynowych zmalała. Ustąpiły one miejsca karabinom szturmowym. Jednocześnie jednak pojawiła się potrzeba wyposażenia znacznej liczby żołnierzy (obsługa broni ciężkiej, załogi czołgów itp) w broń mniejszą i lżejszą od standardowego karabinu. Rolę taką miał odegrać nowy małogabarytowy pistolet maszynowy, a prace nad bronią tej klasy podjęto poza Polską Rzeczpospolitą Ludową (PRL) także w innych krajach Układu Warszawskiego (w ZSRR powstał pistolet Stieczkina APS, w Czechosłowacji (CSRS) pistolet maszynowy Sa vz. 61 Skorpion).

Pm63

PM-63 RAK z magazynkiem

PM-63 jest indywidualną bronią samoczynno-samopowtarzalną, wytwarzaną metodą obróbki skrawaniem. Zasada działania oparta o odrzut zamka swobodnego z opóźnionym ruchem powrotnym. Broń strzela z zamka otwartego, zamek typu zewnętrznego nasuwa się na lufę i obejmuje ją w przednim położeniu (rozwiązane typowe dla pistoletów samopowtarzalnych, rzadko stosowane w pistoletach maszynowych). W przedniej części zamka znajduje się tzw. łyżka, wystająca przed lufę, pełniąca rolę osłabiacza podrzutu, ustateczniającego broń. Umożliwia ona także napięcie zamka jedną ręką, poprzez naciśnięcie broni łyżką o twardą przeszkodę (taka konstrukcja zamka jest unikalną cechą PM-63). W zamku umieszczony jest sprężynowy opóźniacz bezwładnościowy, zmniejszający szybkostrzelność broni. Mechanizm uderzeniowy igliczny z iglicą stałą, osadzoną w zamku. Mechanizm spustowy bez przełącznika rodzaju ognia ze spustem dwuchodowym (krótkie ściągnięcie spustu powoduje strzał pojedynczy, długie – serie). Bezpiecznik od strzałów przypadkowych – nastawny, unieruchamia zamek w położeniu tylnym i przednim oraz w pośrednim podczas rozkładania i składania broni. Zasilanie z magazynków 15- i 25-nabojowych dołączanych do gniazda w chwycie (magazynek 15 nabojowy nie wystaje z chwytu). Przyrządy celownicze składają się z muszki i celownika przerzutowego (nastawy 75 i 150 m) ze szczerbiną. Pistolet maszynowy wyposażony jest w mało wygodną metalową kolbę składaną (wysuwaną do tyłu, z rozkładaną stopką). Z przodu znajduje się rozkładany chwyt przedni.
Pm63

Projekt wstępny nowego pistoletu maszynowego powstał pod koniec lat pięćdziesiątych w Zakładzie Technologii Mechanicznej Ogólnej Politechniki Warszawskiej. Pracami kierował prof. Piotr Wilniewczyc, a w skład zespołu konstrukcyjnego wchodzili mgr inż. Marian Wakalski, mgr inż. Grzegorz Czubaka i mgr inż. Tadeusz Bednarski. Nowy pistolet maszynowy posiadał szereg unikalnych rozwiązań konstrukcyjnych, nietypowych dla broni tego rodzaju, głównie konstrukcję zamka. Po śmierci prof. Wilniewczyca w roku 1960 prace kontynuowano. Już po opatentowaniu broni zmieniono rodzaj kolby składanej – kolbę obrotową zmieniono na kolbę wysuwaną (nowa kolba została opracowana przez Ryszarda Chełmickiego i Ernesta Durasiewicza z Zakładów Metalowych "Waltera" i została osobno opatentowana). Po badaniach technicznych i próbach eksploatacyjnych produkcję seryjną nowych pistoletów maszynowych w 1964 roku rozpoczęły Zakłady Metalowe im. gen. "Waltera" w Radomiu. W 1965 roku został on oficjalnie przyjęty na uzbrojenie Ludowego Wojska Polskiego (LWP) jako "9 mm pistolet maszynowy wzór 1963"

Spadochroniarz z PM-63

Żołnierz wojsk powietrzno-desantowych Ludowego Wojska Polskiego z pistoletem maszynowym PM-63 Rak

W następnych latach pistolet maszynowy był produkowany bez większych modyfikacji. Zmieniono kształt zaczepu magazynka (zapobiegło to wypadaniu magazynka) i przekonstruowano zatrzask kolby. Broń przystosowano do strzelania amunicją ślepą (stosuje się specjalną lufę z integralnym odrzutnikiem, skonstruowaną przez Mariana Gryszkiewicza i Ryszarda Chełmickiego). Opracowano też kilka wersji nieprodukowanych seryjnie (z tłumikiem dźwięku i na nabój 9 x 19 mm Parabellum). Produkcję pistoletów maszynowych wz.63 zakończono w 1974 roku. W Polsce był używany przez Ludowe Wojsko Polskie (LWP), Milicję Obywatelską (MO) (następnie Policję), Służbę BezpieczeństwaStraż Ochrony Kolei. W latach 90-tych był wycofywany z uzbrojenia większości formacji. Do wad PM-63 należała pewna podatność na przypadkowe strzały, spowodowana łatwością samoprzeładowania pistoletu przy upadku lub uderzeniu (m.in. w latach 90-tych. dochodziło do wypadków z pistoletami tego typu w służbie Policji). Poza użytkownikami polskimi, pistolet maszynowy był używany także przez milicję NRD i Kuby (RK), a także armię Socjalistycznej Republiki Wietnamu (SRW). W czasie wojny chińsko-wietnamskiej w pistolety maszynowe wz. 63 uzbrojone były załogi wietnamskich czołgów. W latach osiemdziesiątych bezlicencyjną kopię pistoletu maszynowego wz.63 oznaczoną jako Type 82 produkował chiński koncern Norinco (wyprodukowane w Chinach pistolety maszynowe Type 82 zostały wykorzystane w kilku atakach terrorystycznych zorganizowanych przez Abu Nidala). Chińskie pistolety maszynowe Type 82 powstawały w dwóch wersjach. Jedna jest identyczna z pistoletem maszynowym wz.63, druga posiada celownik przerzutowy przeniesiony na koniec zamka i dłuższą kolbę.

InformacjeEdytuj

Dane podstawowe i techniczne:

Broń PM-63 RAK
Państwo Polska (PRL)
Typ broni Pistolet maszynowy
Prototypy 1960 - 1964
Produkcja seryjna 1964 - 1974
Kaliber Nabój 9 x 18 mm Makarowa
Długość (mm) 333
Masa (kg) 1,6
Pojemność magazynka 15 / 25
Szybkostrzelność teoretyczna (strz/min) 650
Szybkostrzelność praktyczna (strz/min) 120
Zasięg skuteczny (m) 150
Prędkość początkowa pocisku (m/s) 320

Użytkownicy:Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.