Broń Wiki
Advertisement

PZR Grom - rakietowy przenośny zestaw przeciwlotniczy konstrukcji polskiej produkowany w zakładach Bumar Amunicja.

PZR Grom

Zestaw PZR Grom przeznaczony jest do zwalczania celów powietrznych. Został przyjęty na uzbrojenie wojsk RP w 1995 roku.

Pierwsze zestawy tego typu - radzieckiej produkcji 9K32 Strzała-2 weszły do uzbrojenia oddziałów OPL Ludowego Wojska Polskiego na przełomie lat 60-tych i 70-tych XX wieku. Wkrótce uzupełniły je zmodernizowane zestawy Strzała-2M (w uzbrojeniu od 1972 roku), których licencyjną produkcję uruchomiono w połowie lat 70-tych w Zakładach Metalowych MESKO w Skarżysku Kamiennej i kontynuowano - także na eksport - do lat 80-tych. Przeprowadzone w latach 80-tych analizy rozwoju środków napadu powietrznego jednoznacznie wskazywały, że niezbędne jest wprowadzenie do jednostek nowego zestawu tej kategorii, który cechowałby się większym zasięgiem i pułapem zwalczania celów, skróceniem czasu reakcji, możliwością zwalczania celów lecących z prędkością naddźwiękową tak z przedniej, jak i z tylnej półsfery oraz większą odpornością na stosowane coraz powszechniej zakłócenia (np. pułapki termiczne, stacje zakłóceń optoelektronicznych) - a więc większym prawdopodobieństwem trafienia.

Wprowadzono do użytku niewielką ilość zestawów 9K38 Igła konstrukcji radzieckiej oraz rozpoczęto przygotowania do produkcji licencyjnej w Polsce. Ostatecznie nie zrealizowano projektu licencyjnej produkcji Igły. Rozpoczęto prace nad swoim własnym zestawem rakietowym wykorzystując doświadczenie zdobyte w czasie produkcji Strzały-2. Prace te realizowano od końca 1992 roku, w kilku krajowych placówkach naukowo-badawczych (m.in. OBR Skarżysko, WAT, WITU), w ramach programu Nowoczesne technologie systemu obrony przeciwlotniczej Grom. Już w 1995 roku zestaw - w przejściowej wersji Grom-I, wykorzystującej jeszcze elementy importowane - został wdrożony do produkcji w ZM MESKO i przyjęty do uzbrojenia wojsk OPL. Przez całe lata 90-te trwały prace nad docelową, całkowicie polską wersją, które doprowadziły do jej wprowadzenia do produkcji seryjnej pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku.
Prowadzone są prace nad jego dalszym doskonaleniem i zastosowaniem w innych aplikacjach. Jest także od niedawna oferowany na eksport. Wraz z zestawem opracowano także stację kontrolno-pomiarową SKP-GROM, imitator celu powietrznego oraz zestaw urządzeń szkolno-treningowych, znacznie wspomagających proces eksploatacji zestawu i szkolenie obsług. Najnowszą wersją wyrzutni jest Grom-M.

Zestaw PZR GROM składa się z jednostopniowego pocisku w jednorazowej wyrzutni rurowej, mechanizmu startowego oraz naziemnego bloku zasilania. Pocisk rakietowy napędzany jest silnikiem na stały materiał pędny i wyposażony jest w układ samonaprowadzania na podczerwień. Fotodetektor wchodzący w skład układu śledzenia celu chłodzony jest ciekłym azotem. Zestaw Grom może być dokompletowany urządzeniem rozpoznawczym "swój-obcy" typu IKZ-02 produkcji PIT-Radwar S.A. a operator może korzystać - poprzez terminal komputerowy i indywidualnie środki łączności - z danych o sytuacji powietrznej, uzyskanych za pośrednictwem systemu automatyzacji dowodzenia pododdziałów przeciwlotniczych REGA. Działanie w każdych warunkach atmosferycznych oraz w nocy możliwe jest po założeniu celownika termowizyjnego.

Informacje

Dane podstawowe:

Dane techniczne:

  • Kaliber:
  • Długość:
  • Masa całkowita:
  • Masa pocisku:
  • Zasięg skuteczny:

Użytkownicy:

Użytkownik:Dominikier35