FANDOM


Podajnik – element lub zespół mechanizmu zasilania broni.

Przeznaczony jest do podawania nabojów. Ma zastosowanie w przypadku, gdy względy konstrukcyjne (np. stosowanie nabojów z wystającą kryzą łuski) po zakończeniu operacji donoszenia nabojów nie można wykonać bezpośrednio operacji dosyłania nabojów. Jego rola polega na uwolnieniu nabojów z donośnika i sprowadzenia ich do takiego położenia w którym naboje mogą być dosyłane do komory nabojowej.

Wyróżniamy typy podajników: przyciskowe, dźwigniowe, klinowe, z suwliwym tłokiem zaporowym, spiralne oraz złożone które są połączeniem elementów poprzednio wymienionych mechanizmów. W podajniku przyciskowym zamek wyposażony jest w wyłuskiwacz, który wyciąga nabój z taśmy w czasie odrzutu. Nabój podawany jest przez przycisk pokrywy zamkowej w dół do gniazda ramki wyłuskiwacza i ustawiany na drodze zamka, który dosyła nabój do komory nabojowej w czasie powrotu.