FANDOM


Naramiennik Podporucznik land
Podporucznik (ppor.) – najniższy stopień oficerski w Wojsku Polskim, z korpusu oficerów młodszych. Polski oficer w stopniu podporucznika na naramiennikach nosi dwie gwiazdki.

Oznaczenie stopnia na czapce garnizonowej i rogatywce składa się z wąskiego galonu umieszczonego na całej długości łuku daszka oraz z dwóch gwiazdek umieszczonych na środku otoku. Na berecie i furażerce oznaka stopnia składa się z jednej belki i dwóch gwiazdek. Natomiast na naramiennikach znajdują się dwie gwiazdki (bez belki). W okresie II Rzeczypospolitej stopień ten był opisywany jedną gwiazdką.

Na stopień podporucznika (jako pierwszy stopień oficerski) mianuje Prezydent RP. Uroczyste mianowanie zawodowych oficerów WP odbywa się podczas promocji wieńczących ukończenie Wyższej Szkoły Oficerskiej lub Akademii Wojskowej (WAT, AMW).

Stopień podporucznika mogą otrzymać również żołnierze rezerwy którzy ukończyli szkołę podchorążych rezerwy, zdali egzamin na oficera oraz odbyli ćwiczenia w rezerwie w wymiarze 10 dni.