FANDOM


Pole minowe - w lądowych działaniach minowych określony obszar, na którym rozstawiono miny. W morskich działaniach minowych obszar wodny, na którym ustawiono miny według ustalonego schematu lub bez takiego schematu.

Pole minowe

Oznakowane pole minowe

Podział:

Pola minowe dzieli się ze względu na przeznaczenie:

  • pole minowe przeciwpancerne
  • pole minowe przeciwpiechotne
  • pole minowe mieszane
  • pole minowe przeciwokrętowe, ustawione przeciwko okrętom nawodnym
  • pole minowe przeciwko okrętom podwodnym, ustawione przeciwko okrętom podwodnym
  • pole minowe przeciwdesantowe, ustawione przy podejściach płytkowodnych przeciwko możliwemu lądowaniu desantu na plaży
  • ofensywne pole minowe, w morskich działaniach minowych ustawiane na wodach terytorialnych nieprzyjaciela lub wodach przez niego kontrolowanych
  • ochronne pole minowe, w lądowych działaniach minowych ustawiane jako element bezpośredniej ochrony pododdziału w zajmowanym przez niego rejonie. W morskich działaniach minowych ustawiane na obszarze wód terytorialnych należących do państwa lub państw sojuszniczych w celu zapewniania ochrony portów, przystani, kotwicowisk oraz wybrzeży i dróg przybrzeżnych

Do stawiania pól minowych na lądzie używa się mechanicznych urządzeń minujących przeznaczonych do minowania narzutowego (za pomocą rakietowych ładunków kasetowych) odpalanych z samobieżnych wyrzutni naziemnych, samolotów i śmigłowców lub specjalnych pojazdów - samobieżnych ustawiaczy min wyposażonych w mechaniczne podajniki sprzężone z lemieszami do okopywania min. Do stawiania pól minowych na obszarach wodnych (morzach i oceanach) używa się specjalnie do tego celu przeznaczonej klasy okrętów nawodnych - stawiaczy min lub pomocniczo innych okrętów nawodnych specjalnie wyposażonych do tego celu w tory minowe, okrętów podwodnych lub samolotów patrolowych morskich.

Michał Iljin (dyskusja) 22:36, mar 28, 2020 (UTC)IljinM.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.