FANDOM


Potop15 map
Potop szwedzki – szwedzki najazd na Polskę w 1655 w czasie II wojny północnej (1655–1660). Formalnie zakończył go pokój w Oliwie zawarty w 1660. Wojna ta prowadzona była nie tylko przez Szwecję, w czasie wojny zmieniały się zarówno sojusze, jak i siły obu stron. Była ona kontynuacją wcześniejszych wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą, miała także swoje korzenie w sporze o tron Szwecji zapoczątkowanym jeszcze przez króla Zygmunta III Wazę. Potop szwedzki pokazał słabość Rzeczypospolitej, gdyż szwedzkie sukcesy możliwe były m.in. dzięki kolaboracji samych Polaków, którymi kierowały różne motywy. Choć ostatecznie najeźdźcy zostali wyparci z kraju, to koszt zawartych układów był wysoki, a zniszczenia materialne i kulturowe są widoczne do dziś.

Informacje

Konflikt Potop szwedzki
Data 1655 - 1660
Lokalizacja Europa
Wynik Zwycięstwo Rzeczypospolitej
Wojujący
 • Szwecja
 • Brandenburgia
 • Kozacy Ukraińscy
 • Siedmiogród
 • Wołoszczyzna
 • Mołdawia
 • Radziwiłłowie
 • Carstwo Rosyjskie
 • Rzeczpospolita,
 • Chanat krymski
 • Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego
 • Brandenburgia
Dowódcy
 • Karol X Gustaw
 • Jan II Kazimierz
 • Stefan Czarniecki


Uzbrojenie

Przyczyny

 • chęć umocnienia przez Szwecję panowania nad Bałtykiem
 • chęć pozyskania przez Szwecję łupów wojennych
 • osłabienie Rzeczypospolitej po Powstaniu Chmielnickiego
 • zaangażowanie Rzeczpospolitej w wojnę z Rosją
 • konflikt o prawa do tronu Szwecji

Ważniejsze wydarzenia militarne

Rok 1655

 • wkroczenie Szwedów na Litwę i Wielkopolskę
 • unia litewsko-szwedzka
 • oblężenie Jasnej Góry (18 listopad - 27 grudzień)
 • zdobycie Warszawy i Krakowa

Rok 1656

 • miejsca oporu: Gdańsk, Zamość, Częstochowa
 • początek wojny podjazdowej wojsk polskich pod wodzą Stefana Czarneckiego
 • wyzwolenie Warszawy - zwycięstwo Polski

Rok 1660

 • pokój w Oliwie