FANDOM


Powrotnik – zespół oporopowrotnika służący do spowodowania powrotu broni palnej do położenia wyjściowego i utrzymania go w tym położeniu przy różnych kątach podniesienia lufy.

Powrotnik uczestniczy również w hamowaniu odrzutu gromadząc energię, która po zakończeniu odrzutu wykorzystywana jest do przesunięcia zespołu odrzutowego w położenie wyjściowe. Biorąc pod uwagę rodzaj czynnika roboczego gromadzącego energię wyróżnia się powrotniki sprężynowe i pneumatyczne.