FANDOM


Proch czarny - rodzaj prochu wynalezionego w Chinach w IX wieku i będącym praktycznie jedyną znaną mieszaniną pirotechniczną miotającą aż do połowy XIX wieku. Dzisiaj został już prawie całkowicie wyparty przez bardziej efektywne materiały, takie jak proch bezdymny. Proch czarny był też używany w roli kruszącego materiału wybuchowego - obecnie też jest wyparty z tych zastosowań, np. przez trotyl. Cały czas jest jednak wytwarzany, używa się go obecnie głównie w sztucznych ogniach, silnikach rakiet modelarskich oraz replikach broni czarnoprochowej (ze swojej natury głównie odprzodowej).

Proch czarny składa się ze zmielonych na pył składników: siarki, węgla drzewnego i azotanu(V) potasu (saletry potasowej, KNO3).