FANDOM


RPG-40 - był to radziecki ręczny granat przeciwpancerny o działaniu burzącym.Mógł przebić pancerz o grubości do 20 mm.Zasięg rzutu wynosił 20-25 m.Wyposażony był w zapalnik uderzeniowy.Broń ta stanowiła uzbrojenie wszystkich oddziałów walczących na froncie wschodnim.

800px-Soviet RPG-40 anti-tank grenade