FANDOM


Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) - historyczna organizacja międzynarodowa krajów socjalistycznych o charakterze politycznym i gospodarczym, obejmująca swym zasięgiem początkowo kraje Europy Środkowej, a następnie Azji i Południowej Ameryki.
324px-Flag of Comecon.svg

Flaga Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej

Comecon RWPG

Kraje członkowskie RWPG - oznaczone na czerwono oraz kraje stowarzyszone z RWPG oznaczone na żółto

RWPG została utworzona w stolicy ZSRR Moskwie 25 stycznia 1949 roku.

Wysokościowiec RWPG

Wysokościowiec w stolicy ZSRR Moskwie będący siedzibą RWPG

U genezy RWPG leży tzw. plan Mołotowa z 1947 roku - kontrpropozycja radziecka wobec Planu Marshalla. RWPG miała być wschodnioeuropejską odpowiedzią na Plan Marshalla i powstanie Europejskiej Wspólnowy Gospodarczej (EWG) przekształconej póżniej w Unię Europejską (UE). Do grona członków nie zaproszono Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii (SFRJ), co było skutkiem konfliktu między Moskwą a Belgradem. W konferencji moskiewskiej nie uczestniczyła też Finlandia, która przy zachowaniu specjalnych stosunków dwustronnych z Moskwą (odmowa uczestnictwa w Planie Marshalla) zachowała ustrój kapitalistyczny i gospodarkę wolnorynkową. RWPG rozwiązano na ostatniej sesji organizacji w Budapeszcie, która odbyła się 28 czerwca 1991 roku.

Siedziba:

Cele:

  • planowy rozwój gospodarek narodowych
  • przyspieszanie postępu technicznegopodniesienie poziomu industrializacji
  • wzrost wydajności pracy
  • zwiększenie dobrobytu państw członkowskich

W latach 60-tych podjęto próby ożywienia wzrostu gospodarczego i postępu naukowo-technicznego krajów socjalistycznych. Na sesji RWPG w czerwcu 1962 roku przyjęto zasadę międzynarodowego socjalistycznego podziału pracy. Jej kontynuacją był przyjęty w 1971 roku tzw. Kompleksowy Program Socjalistycznej Integracji Gospodarcze

Państwa członkowskie:

Państwa posiadające status obserwatora:

Państwa stowarzyszone:

Michał Iljin (dyskusja) 21:36, wrz 15, 2013 (UTC)IljinM.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.