FANDOM


Sprężyna powrotna - główna sprężyna broni automatycznej gromadząca energię odrzucanych do tyłu po strzale mechanizmów broni, a następnie wykorzystująca zgromadzoną energię do przesunięcia układu ruchomego do przodu. Sprężyna powrotna jest najczęściej sprężyną śrubową jedno, lub wielożyłową.

Sprężyna powrotna ma charakterystyki dobrane w sposób zapewniający pewne utrzymywanie układu ruchomego w przednim położeniu, pochłanianie odpowiedniej części energii odrzutu broni, a jednocześnie nie utrudniające ręcznego przeładowania broni. W niektórych wzorach broni zamiast pojedynczej sprężyny powrotnej stosowany jest układ kilku sprężyn powrotnych pracujących szeregowo lub równolegle.

We wzorach broni, w których rolę bijnika pełni zamek lub suwadło sprężyna powrotna spełnia także zadanie sprężyny uderzeniowej. W takich przypadkach jest ona nazywana sprężyną powrotno-uderzeniową.