FANDOM


P64 Spust
Spust (cyngiel) - element mechanizmu spustowego broni palnej lub broni miotającej (kusza) służąca do zwalniania tego mechanizmu przez strzelca w celu oddania strzału. Najczęściej ma formę języka (język spustowy), rzadziej szyny spustowej lub przycisku.&nbsp

Broń posiada najczęściej jeden spust, rzadziej dwa, do ognia pojedynczego i seriami, lub odpalające naboje w różnych lufach broni dwulufowej np. dubeltówce.

Rodzaje:Edytuj

  • Jednooporowe - wykorzystywane go ognia pojedynczego lub ciągłego.
  • Dwuoporowe - krótkie ściągnięcie-ogień pojedynczy, długie-ogień ciągły.

W broni sportowej stosuje się spusty ze specjalnymi przyśpiesznikami. W niektórych karabinach maszynowych, głównie czołgowych i lotniczych, stosuje się elektromagnetyczne zwalnianie spustu (tzw. elektrospusty). Siła potrzebna do zwolnienia spustu powinna być tak dobrana, aby uniemożliwić przypadkowe wystrzały (np. przy upadku broni lub przypadkowego dotknięcia).