FANDOM


644px-Naramiennik Starszy Chorazy Sztabowy.svg

Naramiennik

Starszy chorąży sztabowy (st. chor. szt.) – najwyższy podoficerski stopień wojskowy. Funkcjonuje w Wojskach Lądowych, Siłach Powietrznych, Wojskach Specjalnych. Stopień przynależy do korpusu podoficerów (do 2004 roku w osobnym korpusie chorążych). W hierarchii wojskowej stoi bezpośrednio wyżej od starszego chorążego i niżej od podporucznika. W czasie II wojny światowej istniał tylko stopień chorąży.