FANDOM


644px-Naramiennik Starszy Kapral.svg
Starszy kapral (st. kpr.) - wojskowy stopień podoficerski w polskich Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych, odpowiadający starszemu matowi w Marynarce Wojennej. Jego odpowiedniki znajdują się także w siłach zbrojnych innych państw.

Stopień wojskowy starszego kaprala został utworzony w Polsce w 1971 r. Od momentu powstania znajduje się w hierarchii pomiędzy kapralem, a plutonowym.

Do 2004 roku stopień starszego kaprala był przewidziany wyłącznie dla podoficerów zasadniczej służby wojskowej (również nadterminowej). Obecnie podoficer w tym stopniu jest żołnierzem zawodowym, pełniącym najczęściej służbę na stanowisku dowódcy drużyny, załogi, obsługi. Oznakami tego stopnia są trzy poziome belki.