FANDOM


Stopnie wojskowe – są tytułami żołnierzy oznaczającymi miejsce danego żołnierza w hierarchii wojskowej oraz warunkują zajmowanie stanowiska służbowego o określonym stopniu etatowym. Stopnie wojskowe mają swoje oznaki składające się najczęściej z gwiazdek, tzw. diamentów, belek i krokiewek. Oznaki stopni umieszcza się na mundurze. W Wojsku Polskim oznaki stopni nosi się na naramiennikach, nakryciu głowy (czapce garnizonowej, berecie czy furażerce), rękawach mundurów (w Marynarce Wojennej) lub na lewej piersi kurtki mundurowej. Hierarchia stopni w wojsku często bywa powielana w innych służbach mundurowych danego kraju (policji, służbach granicznych, straży pożarnej, służbie więziennej itp.); w Polsce (RP) także w Biurze Ochrony Rządu.


WL RP, WS RP i SP RP:Edytuj

Korpus szeregowych:

Korpus podoficerów:Edytuj

Korpus oficerów:Edytuj

Oficerowie młodsi

Oficerowie starsiEdytuj
GenerałowieEdytuj

Marynarka Wojenna Rzeczpospolitej Polskiej:Edytuj

Marynarze:Edytuj

Podoficerowie:Edytuj

Oficerowie:Edytuj

Polska policja:Edytuj

Korpus szeregowych:Edytuj

Korpus podoficerów
Edytuj

Korpus aspirantów
Edytuj

Korpus oficerów młodszych
Edytuj

Korpus oficerów starszych
Edytuj

Korpus GenerałówEdytuj