FANDOM


Strzał – moment, w którym z lufy broni palnej wylatuje pocisk w skutek wysokiego ciśnienia gazów wytworzonych podczas spalania się ładunku prochowego. Po wylocie z przewodu lufy pocisk porusza się pod wpływem siły bezwładności, grawitacji i siły oporu ośrodka. Strzałowi najczęściej towarzyszy huk, błysk i chmura gazów wylotowych.

Strzał charakteryzuje się bardzo dużym ciśnieniem gazów prochowych (2000 - 3000 atm.), wysoką temperatura gazów prochowych (2500 - 3500 °C), krótkim czas trwania (0,001 - 0,06 s) oraz szybko zmieniającą się objętością palącego się ładunku prochowego.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.