FANDOM


Szrapnel - jest to artyleryjski pocisk używany do rażenia ludzi.Jego nazwa pochodzi od Henry'ego Shrapnela. Zawiera lotki (np. w postaci ołowianych kulek lub strzałek), wyrzucane z pocisku za pomocą ładunku prochowego, przy wykorzystaniu zapalnika czasowego.Szrapnel został wynaleziony w 1803,ale po raz pierwszy został zastosowany w 1804 podczas walk w Surinamie.

Sectioned British 18-pounder shrapnel round photograph