FANDOM


Tłumikm15a4 4

Tłumik płomieni

Tłumik płomieni - urządzenie wylotowe, któreogranicza powylotowy

błysk wystrzału.

Świecenie gazów prochowych opuszczających lufę za pociskiem jest

spowodowane ich wysoką temperaturą. Ograniczenie świecenia

gazów osiąga się więc przez obniżenie ich temperatury. Ochładzanie

odbywa się poprzez rozprężanie w odpowiednio ukształtowanym

tłumiku.

Rodzaje

Tłumik płomieni stożkowy

Klasyczne tłumiki mają kształt stożka ściętego, rozszerzającego się od wylotu lufy. Rozszerzający się kanał

stożka tworzy naddźwiękowądyszę de Lavala, w której gazy prochowe zwiększają prędkość kosztem obniżenia

ciśnienia i temperatury (rozprężenie adiabatyczne). Wysokotemperaturowa (świecąca) część przepływającego

strumienia gazów prochowych jest osłaniana przez ścianki tłumika. Wadą stożkowych tłumików płomienia jest

ich duża średnica. Przyspieszeniestrumienia przepływających gazów powoduje także zwiększenie odrzutu

broni. Broń z takim tłumikiem jest więc mniej celna.

Tłumik płomieni szczelinowe

Obniżają temperaturę gazów na drodze rozprężania, ale mają inną konstrukcję. Mają one postać rurki

grubościennej, będącej przedłużeniem lufy. Wewnętrzny kanał szczelinowego tłumika płomienia ma średnicę

większą niż kaliber bron. W ściankach tłumika wykonane są podłużne szczeliny, rozszerzające się od

powierzchni wewnętrznej do zewnętrznej. Przy przepływie gazów prochowych przez szczeliny następuje

rozprężanie gazów i w rezultacie obniżenie ich temperatury. Często tłumiki płomieni pełnią również

funkcjęosłabiacza podrzutu - broń z nimi jest bardziej celna.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.