FANDOM


Układ Warszawski (oficjalna nazwa: Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej) - historyczna organizacja międzynarodowa państw socjalistycznych o charakterze politycznym i wojskowym z dominującą rolą Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR).
Układ Warszawski - godło

Godło Układu Warszawskiego

Układ Warszawski formalnie powstał na podstawie Deklaracji Bukaresztańskiej, jako odpowiedź na militaryzację tzw. Niemiec Zachodnich i włączenie ich w strukturę NATO oraz coraz bardziej agresywną postawę tego sojuszu, a sankcjonował istniejące od zakończenia II Wojny Światowej podporządkowanie poszczególnych państw i ich armii ZSRR. Układ Warszawski miał ściśle obronny charakter.

Map of Warsaw Pact countries

Na czerwono państwa członkowskie Układu Warszawskiego

Jego formalne zasady zostały określone w roku 1955 przez I sekretarza Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KPZR) Nikitę Chruszczowa. Układ podpisano 14 maja 1955 roku w Warszawie i wszedł w życie 5 czerwca 1955 roku. Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) ratyfikowała układ we wrześniu 1955 roku. Układ miał funkcjonować przez 30 lat, 26 kwietnia 1985 roku jego ważność przedłużono na następne 20 lat. Istniał do 1 lipca 1991 roku. Stan liczbowy wszystkich armii Układu Warszawskiego w 1985 roku wynosił 7 562 987 żołnierzy.

Ustanowiono wspólne dowództwo Układu w stolicy ZSRR - Moskwie. Sztaby armii poszczególnych państw członkowskich podlegały X Zarządowi Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR pełniącego rolę Sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych. Naczelnym Dowódcą Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego był Marszałek ZSRR, który jednocześnie pełnił funkcję I Zastępcy Ministra Obrony ZSRR.
Układ Warszawski - żołnierze

Żołnierze trzech bratnich armii Układu Warszawskiego: Armii Radzieckiej - ZSRR, Ludowego wojska Polskiego - PRL oraz Narodowej Armii Ludowej - NRD

Siedziba:

  • miasto Moskwa, stolica ZSRR

Państwa członkowskie:

Galeria:

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.