FANDOM


Węgierska Republika Ludowa (WRL), węg. Magyar Népköztársaság (MN) - historyczne państwo socjalistyczne w Europie Środkowej bez dostępu do morza.

Coat of arms of Hungary (1957-1990).svg

Godło Węgierskiej Republiki Ludowej

Civil Ensign of Hungary.svg

Flaga Węgierskiej Republiki Ludowej

Węgierska Republika Ludowa graniczyła od północy z Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną (CSRS), od północnego wschodu ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), od południowego wschodu z Socjalistyczną Republiką Rumunii (SRR), od południa z Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii (SFRJ), a od zachodu z Austrią. Nie posiadało dostępu do morza.

Węgierska Republika Ludowa powstała 18 kwietnia 1949 roku po wcześniejszym objęciu władzy przez komunistyczną Węgierską Partię Pracujących (WPP).

Historia:

Początek WRL sięga 20 stycznia 1945 roku, kiedy to węgierski rząd tymczasowy z udziałem Komunistycznej Partii Węgier podpisał zawieszenie broni. W latach 1946-1953 kierowani przez Mátyása Rákosiego komuniści zaprowadzili w kraju ustrój wzorowany na stalinowskim reżimie. W 1948 roku powstała sprawująca jedyną władzę Węgierska Partia Pracujących. W ramach reform Rákosiego w 1949 roku przyjęto nową konstytucję wzorowaną na konstytucji radzieckiej. Ponadto dokonano upaństwowienia przemysłu oraz kolektywizacji rolnictwa. Wszelkie formy opozycji były tłumione za pomocą represji przez służbę bezpieczeństwa. W latach 1953-1955 stanowisko premiera po Rákosim przejął Imre Nagy, który proklamował stosunkowo liberalny tzw. Nowy Kurs. Pomimo popularności w społeczeństwie Nagy został obalony przez stalinistów.

W lipcu 1956 roku, w wyniku zmian politycznych w ZSRR po śmierci Józefa Stalina oraz pod naciskiem przedstawicieli radzieckich, pozbawiono władzy i wywieziono do ZSRR Rákosiego. Postawienie na czele partii jego następcy Erno Gero skompromitowało węgierskich komunistów, którzy utracili resztki zaufania społecznego. W październiku 1956 roku rozpoczęły się masowe demonstracje, którym początek dał pogrzeb ofiar sfingowanego procesu politycznego (tzw. proces Rajka). Manifestacje kontynuowano w ramach solidarności z polskimi wydarzeniami z października 1956 roku, które powszechnie postrzegane były na Węgrzech jako zmiany o charakterze systemowym. 23 października demonstrujący obywatele zostali zaatakowani przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, co spowodowało wybuch Powstania węgierskiego 1956 oraz interwencję Armii Radzieckiej na Węgrzech. 24 października Nagy został ponownie wyznaczony na stanowisko premiera. Początkowo wynegocjował zawieszenie broni ze ZSRR. Podczas krótkotrwałych rządów próbował dokonać reform: m.in. rozwiązał Węgierską Partię Pracujących, tworząc na jej miejsce Węgierską Socjalistyczną Partię Robotniczą (WSRP). Następnie rozwiązał tajną policję, ogłosił neutralność Węgier, wystąpienie kraju z Układu Warszawskiego, podjął rokowania w sprawie całkowitego wycofania Armii Radzieckiej oraz zapowiedział przywrócenie wolnych wyborów.

Po tym jak Nagy ogłosił wystąpienie z Układu Warszawskiego interwencja wojskowa ZSRR została wznowiona. Z inicjatywy radzieckiej w Szolnok utworzono Rewolucyjny Rząd Robotniczo-Chłopski na czele którego stanął János Kádár. Po obaleniu rządu Imre Nagya, 7 listopada 1956 Kádár przybył wraz z rządem do Budapesztu i przejął władzę. Początkowo rządy Kádára charakteryzowały ostre represje wobec uczestników powstania, stopniowo jednak ocieplał on swoją politykę, zwłaszcza w zakresie gospodarki – później także w sferze politycznej. Polityka ta podniosła na stosunkowo wysoki poziom standard życia i przyniosła rządowi sporą popularność wśród obywateli kraju. Na początku lat 60-tych rząd ogłosił amnestię wobec więźniów politycznych oraz uczestników powstania z 1956 roku. W 1966 roku Komitet Centralny WSPR zatwierdził Nowy Mechanizm Ekonomiczny, który rozluźnił restrykcje związane z handlem międzynarodowym, dał ograniczoną wolność pracującym w handlu oraz zezwolił ograniczonej liczbie obywateli działać w sektorze usługowym. Szczególny okres liberalizacji przypadł na czas gdy premierem kraju był Jeno Focka. Okres ten uważany jest za jeden z najbardziej wolnorynkowych w historii państw członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG). W 1987 roku roku Kádár został usunięty ze stanowiska sekretarza KC WSPR przez Miklósa Németha, który rozpoczął na Węgrzech proces zmian ustrojowych. W tym samym roku powstała opozycyjna partia Węgierskie Forum Demokratyczne, domagająca się zmian w ustroju politycznym i ekonomicznym.

23 października 1989 roku w wyniku rozmów opozycji, Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej oraz organizacji społecznych, WRL uległa przekształceniu w obecne państwo Węgry.

Węgierska Republika Ludowa była członkiem organizacji międzynarodowych: Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG), Układu Warszawskiego oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Informacje

Dane podstawowe:

  • Język urzędowy: węgierski
  • Stolica: Budapeszt
  • Ustrój polityczny: republika ludowa
  • Głowa państwa: prezydent Bruno Ferenc (ostatni)
  • Powierzchnia: 93 030 km² (1989 rok)
  • Liczba ludności: 10 600 000 (1977 rok)
  • Jednostka monetarna: Forint

Partie polityczne:

  • Węgierska Socjalistyczna Partia Robotnicza (WSPR)

Przedsiębiorstwa zbrojeniowe:

Produkty przedsiębiorstw zbrojeniowych:

Armia:

Siły zbrojne Węgierskiej Republiki Ludowej stanowiła Węgierska Armia Ludowa (WAL).

Sprzęt i uzbrojenie wojska Węgier:

Służby porządkowe:

Biografie:

Galeria:

Michał Iljin (dyskusja) 17:48, sty 30, 2016 (UTC)IljinM.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.